Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія

Тематика: українська мова та література; російська мова та література; слов’янські мови та літератури; література зарубіжних країн; романські, германські та інші мови; теорія літератури; порівняльне літературознавство; літературне джерелознавство і текстологія; фольклористика; загальне мовознавство; порівняльно-історичне, типологічне мовознавство; перекладознавство; методика викладання мови та літератури; мова і засоби масової комунікації; міжкультурна комунікація; журналістика.

Зображення домашньої сторінки журналу

Засновники: Ужгородський національний університет, філологічний факультет. Рік заснування: 1995. Виходить двічі на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія» є фаховим виданням (категорія Б) із філологічних наук (спеціальність 035 – Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року, Додаток 4. Головний редактор: Мотокі Номачі (Motoki Nomachi) – PhD, професор університету Хоккайдо, Саппоро, Японія. Голова редакційної ради: Венжинович Наталія Федорівна - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна. Відповідальний редактор: Шумицька Галина Василівна - кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна

Том 2, № 44 (2020): Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія.


Обкладинка