Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія

Тематика: українська мова та література; російська мова та література; слов’янські мови та літератури; література зарубіжних країн; романські, германські та інші мови; теорія літератури; порівняльне літературознавство; літературне джерелознавство і текстологія; фольклористика; загальне мовознавство; порівняльно-історичне, типологічне мовознавство; перекладознавство; методика викладання мови та літератури; мова і засоби масової комунікації; міжкультурна комунікація; журналістика.

Зображення домашньої сторінки журналу

Засновники: Ужгородський національний університет, філологічний факультет. Рік заснування: 1995. Виходить двічі на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року. Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/3 від 14 квітня 2010 року. Друковане наукове видання перереєстроване та включене до Переліку наукових фахових видань України за № 896. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України за № 515 від 16.05.2016. Головний редактор: Венжинович Наталія Федорівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Ужгородського національного університету. Заступник головного редактора: Шумицька Галина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету Ужгородського національного університету