Поточний номер

Том 2 № 44 (2020): Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія.
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-01-12

Весь випуск

Мовознавство

Переглянути всі випуски
Засновники: Ужгородський національний університет, філологічний факультет. Рік заснування: 1995. Виходить двічі на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія» є фаховим виданням (категорія Б) із філологічних наук (спеціальність 035 – Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року, Додаток 4. Головний редактор: Мотокі Номачі (Motoki Nomachi) – PhD, професор університету Хоккайдо, Саппоро, Японія. Голова редакційної ради: Венжинович Наталія Федорівна - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна. Відповідальний редактор: Шумицька Галина Василівна - кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна