Історія журналу

Засновники: Ужгородський національний університет, філологічний факультет.

Рік заснування: 1995.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року

«Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія» є фаховим виданням (категорія Б) із філологічних наук (спеціальність 035 – Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року, Додаток 4.