Історія журналу

Засновники: Ужгородський національний університет, філологічний факультет.

Рік заснування: 1995.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року

Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/3 від 14 квітня 2010 року. Друковане наукове видання перереєстроване та включене до Переліку наукових фахових видань України за № 896. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України за № 515 від 16.05.2016.