Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

C

Chechur, Tetiana, магістрант спеціальності «Прикладна лінгвістика» Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

M

MYHOLYNETS, Oksana, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Mykhaylenko, Valeriy, доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу та філології, Університет Короля Данила, Івано-Франківськ, Україна

T

Tomenchuk, Maryana, кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного університету,Ужгород, Україна
Tomenchuk, Maryana, кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

І

Ігнатович, Олександра, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Ужго­родського національного університету, Ужгород, Україна
Ігнатович, Олександра, доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна (Україна)
Іртуганова, Тетяна, викладач кафедри германо­-романської філології та перекладу Східноукраїнсь­кого національного університету імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна
Ісаєва, Оксана, кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна

Б

Бідзіля, Юрій, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Бабай, Людмила, старший викладач Харківського національного технічного університету сільсько­го господарства імені Петра Василенка, Харків, Україна
Балла, Евеліна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Баньоі, Вероніка, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Барчан, Валентина, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Барчан, Олеся, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Ужгородського націо­нального університету, Ужгород, Україна
Бойко, Ольга, аспірантка кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна
Буднікова, Леся, кандидат філологічних наук, доцент кафедри словацької філології Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

В

Вавілова, Катерина, керівник студентської телестудії «Юніверс-ТБ» Запорізького національного університету, Запоріжжя, Україна
Вашичек, Міхал, Mgr., Ph.D., співробітник Відділу слaвістичної лінгвістики та лексикографії Сло­в’янського інституту Академії наук Чеської Республіки, Прага, Чехія
Вегеш, Анастасія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Венжинович, Наталія, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Ужгородсько­го національного університету, Ужгород, Україна
Венжинович, Наталія, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Венжинович, Наталія, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Ужгородського національного університету
Виноградов, Анатолій, доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янської філології і світо­вої літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Виноградов, Анатолій, доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янської філології і світової літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Вовченко, Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету; Ужгород, Україна
Вовченко, Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Україна
Вотьканич, Мар’яна, аспірантка кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

Г

Галас, Алла, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Галацька, Валентина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, Україна
Гецко, Ганна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Грицаєнко, Людмила, керівник навчально­-методичного відділу, старший викладач кафедри профе­сійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, Київ, Україна
Гутій, Ніколетта, магістрант кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного універ­ситету, Ужгород, Україна

Ж

Журавська, Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

З

Загоруйко, Наталія, кандидат філологічних наук, асистент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна

К

Ковалюк, Юрій, кандидат філологічних наук, докторант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна
Кузьма, Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

Л

Лівіцька, Оксана, кандидат філологічних наук, асистент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна
Літвінова, Марина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германо­-романської філології та перекладу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Украї­на
Лавер, Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

М

Медведь, Марія, кандидат філологічних наук, директор Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Миголинець, Ольга, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Миколаєнко, Надія, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології Житомирського державного університету ім. І. Франка, Житомир, Україна
Мосейчук, Олександр, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Житомир­ ського національного агроекологічного університету, Житомир, Україна

Н

Назаренко-Крейн, Тетяна, стaрший викладач кафедри латинської та іноземних мов Львівського на­ ціонального медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна
Насмінчук, Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна
Негер, Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського на­ціонального університету,Ужгород, Україна

П

Панін, Євген, аспірант, асистент кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного уні­верситету, Ужгород, Україна
Папіш, Віталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Україна
Папіш, Віталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського на­ціонального університету, Ужгород, Україна
Петріца, Наталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри словацької філології Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Петріца, Наталія, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри словацької філології Ужгородського національного університету, Україна
Пискач, Ольга, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Полюжин, Іван, аспірант кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Полюжин, Іван, аспірант кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного універси­тету, Ужгород, Україна
Полюжин, Михайло, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвіс­тики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Полюжин, Михайло, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвіс­тики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Путрашик, Василь, старший викладач кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

Р

Разумна, Карина, старший викладач кафедри іноземних мов Житомирського національного агро­екологічного університету, Житомир, Україна
Рошко, Світлана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університет, Ужгород, Україна

С

Сабадош, Іван, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Ужгородського національного університету, Україна
Стєкольщикова, Валентина, кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика, Миколаїв, Україна
Староста, Олександр, аспірант кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

Т

Тарасюк, Володимир, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Тернова, Алла, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Запорізькoго національного університету, Запоріжжя, Україна
Тиховська, Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Тиховська, Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Ужгород­ського національного університету, Ужгород, Україна
Толочко (Каралкіна), Наталія, аспірантка кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

У

Усова, Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Житомирського національ­ ного аг­роекологічного університету, Житомир, Україна
Устюгова, Людмила, доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янської філології і світової літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

Ф

Філак, Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету
Ференц, Надія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Ференц, Надія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету; Україна

Х

Хамедова, Ольга, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка Київ, Україна
Хант, Галина, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри іноземних мов Житомирського національного агроекологічного університету, Житомир, Україна
Харьківська, Олеся, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Україна

Ц

Цонинець, Марія, асистент кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

Ш

Шeбештян, Ярослава, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Шаповалова, Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Шаркань, Василь, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету
Шебештян, Ярослава, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Шкурко, Галина, магістр філології, асистент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна
Шумицька, Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

Я

Яким, Марина, аспірант кафедри слов’янської філології та світової літератури, вчитель, Кривський НВК І­ІІ-І ст., Хуст, Україна
Яцьків, Марія, магістр філології, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна

Ґ

Ґоца, Еріка, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна