Інформація про автора

Папіш, Віталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського на­ціонального університету, Ужгород, Україна, Україна