DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).71-76

РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ПІД ВПЛИВОМ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН У ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА

Марія Медведь

Анотація


У статті простежено витоки української видавничо­-поліграфічної термінології, які сягають епохи піз­нього середньовіччя (середина XV ст.), наведено лінгвістичні підтвердження спадкоємності друкарської термінології, яка успадкувала термінологію рукописного книговиготовлення; віднайдено підтвердження функціонування в сучасній видавничо-­поліграфічній термінології термінів, які увійшли в ужиток п’ять століть тому. Підкреслено, що основною причиною динамічного оновлення видавничо-­поліграфічної терміносистеми став науково­технічний прогрес

Ключові слова


Термінологія; видавничо-­поліграфічна терміносистема; друкарська термінологія; видавнича термінологія; мовні інновації; динаміка мови;

Повний текст:

PDF

Посилання


Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст.: монографія. Львів: Видавництво Львів­ського університету, 1971. 309 с.

Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні: монографія. Львів: Вища школа, при ЛДУ, 1975. 150 с.

Кацпржак Е. И. История письменности и книги. М.: Искусство, 1955. 356 с.

Огар Е. І. Українська видавнича термінологія: нормалізаційні та функціональні аспекти. Українське журналістикознавство. 2009. Вип. 10. С. 31–35.

Огар Е. І. Українська друкарська термінологія: формування та функціонування: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.01 – yкраїнська мова. К., 1996. 162 с.

Огар Е. І. Українсько-­російський та російсько-­український словник-­довідник з видавничої справи. Львів: Палітра друку, 2002. 224 с.

Процик М. Р. Сучасна українська видавнича термінологія: дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 – yкраїнська мова. Львів, 2005. 254 с.

Процик М. Українські видавничі терміни у словниках 20–30 років XX століття. Вісник Львівського університету. 2004. Вип. 34. Ч. 1. С. 486 – 491.

Процик М.Р. Сучасна українська видавнича термінологія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. К., 2005. 20 с.

Розум О. Ф. Таємниці книгодрукування. К.: Техніка, 1980. 43 с.

Український тлумачний словник видавничо­-поліграфічної справи [уклад. П. Киричок та ін.]. К.: НТУУ «КПІ», 2011. 896 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.