Про журнал

Збірник виходить із 1995 року, має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. 

«Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія»
є фаховим виданням (категорія Б) із філологічних наук (спеціальність 035 –
Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року,
Додаток 4.

Збірнику наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія» присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2669-6840 (Друкована версія).

 

Тематика: українська мова та література; слов’янські мови та літератури; література зарубіжних країн; романські, германські та інші мови; теорія літератури; порівняльне літературознавство; літературне джерелознавство і текстологія; фольклористика; загальне мовознавство; порівняльно-історичне, типологічне мовознавство; перекладознавство; методика викладання мови та літератури; мова і засоби масової комунікації; міжкультурна комунікація; журналістика.

Головний редактор

Мотокі Номачі, PhD, професор університету Хоккайдо, Саппоро, Japan

Голова редакційної ради

Наталія Федорівна Венжинович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

Відповідальний редактор

Юрій Михайлович Бідзіля, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан філологічного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

Поточний номер

Том 2 № 50 (2023): Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-19

Весь випуск

Переглянути всі випуски

Засновники: Ужгородський національний університет, філологічний факультет. Рік заснування: 1995. Виходить двічі на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія» є фаховим виданням (категорія Б) із філологічних наук (спеціальність 035 – Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року, Додаток 4. Головний редактор: Мотокі Номачі (Motoki Nomachi) – PhD, професор університету Хоккайдо, Саппоро, Японія. Голова редакційної ради: Венжинович Наталія Федорівна - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна. Відповідальний редактор: Бідзіля Юрій Михайлович - доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри журналістики, декан філологічного факультету, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна