DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).112-118

ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ ПІДХІД НАУКОВЦІВ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО ВИРІШЕННЯ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЗАКАРПАТТІ ВПРОДОВЖ 2017–2019 рр.

Галина Шумицька

Анотація


У статті розглядаються заходи, зреалізовані Ужгородським національним університетом, зокрема на­уково­-педагогічними працівниками філологічного та інших підрозділів, задля врегулювання мовної ситуації на Закар­патті від часу ухвалення закону «Про освіту» (вересень 2017 р.) до прийняття проєкту Закону про забезпечення функ­ціонування української мови як державної (жовтень 2018 р.) та його ухвалення (25 квітня 2019 р.). Стан української мови як державної мови розглядається у тісному зв’язку з суспільно-­політичними явищами в регіоні, Україні та світі

Ключові слова


Державна мова; рідна мова; мовна ситуація; національні меншини; закон «Про освіту»; «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; Ужгородський національний університет;

Повний текст:

PDF

Посилання


1 червня Роберт Горват зустрівся із закарпатськими школярками, які перемогли чи стали призерками Всеукраїнського етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Закарпатський інформаційно-діловий портал uzhgorod.in. URL: http://uzhgorod.in/ua/novini/2019/iyun/1_chervnya_robert_gorvat_ zustrivsya_iz_zakarpats_kimi_shkolyarkami_yaki_peremogli_chi_stali_prizerkami_vseukrayins_kogo_etapu_ mizhnarodnogo_konku (дата звернення: 30.07.2019).

Бомбезно: проєкт для вчителів української мови та літератури. Освіторія. URL: https://osvitoria. media/event/bombezno-­proekt-­dlya­vchyteliv-­ukrayinskoyi-­movy-­ta­literatury (дата звернення: 30.03.2019).

Брайлян О. УжНУ освітяни Західної України обговорювали особливості викладання україн­ської в НУШ Медіацентр УжНУ. URL: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/v­uzhnu­osvityany­oblasti­ obgovoryuvaly­osoblyvosti­vykladannya­ukrayinskoyi­v­nush/2019­05­20­33292 (дата зверенення 20.06.2019)

Гараздій М. Галина Шумицька: Підігрівання мовного питання можна інтерпретувати як мов­ну гру, яка, однак, будь­-якої миті може вийти з-­під контролю того, хто вважає, що все контролює». Ме- діацентр УжНУ. URL: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/cherez­dialog­do­vzayemorozuminnya­v­ multylingvalnomu­prostori­dekanesa­filfaku­uzhnu­prezentuvala­monografiyu/2019­06­18­34174 (дата звере­ нення 29.06.2019)

Зеленський В. Перед Україною сьогодні стоять серйозні виклики, які ми зможемо подолати лише разом. Facebook. URL: https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2234555556794808 (дата звернення: 7.05.2019).

Зинченко О. Богдан Андріїв: одне із завдань «Опоблоку» – захистити інтереси громад у новому парламенті. Український інформаційний портал РБК-Україна. URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/bogdan­ andriiv­odna­zadach­oppobloka­zashchitit­1562947102.html (дата звернення 31.07.2019)

Княжицький пообіцяв закон про мови нацменшин за півроку. Укрінформ. URL: https://www. ukrinform.ua/rubric­polytics/2688954­knazickij­poobicav­zakon­ pro­movi­nacmensin­za­pivroku.html (дата звернення: 7.05.2019).

На філфаку УжНУ – українська + англійська, угорська, румунська. Філологічний факультет го­туватиме фахівців за новими освітніми програмами. Медіацентр УжНУ. URL: http://mediacenter.uzhnu. edu.ua/news/na­filfaku­uzhnu­ukrayinska­anglijska­ugorska­rumunska/ 2018­08­23­24958 (дата звернення: 02.05.2019).

Плоскіна В. В. Угорщині негативно відреагували на закон про українську мову. Радіо Свобода.

URL: https://www.radiosvoboda.org/ a/29903937.html (дата звернення: 7.05.2019).

Порошенко П. Ухвалення Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Facebook. URL: https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1600979176703135 (дата звернення: 7.05.2019).

Про затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» в закладах загальної середньої освіти на 2019­2023 роки. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov. ua/ua/npa/pro­zatverdzhennya­dorozhnoyi­karti­implementaciyi­statti­7­zakonu­ukrayini­pro­osvitu­v­zakladah­ zagalnoyi­serednoyi­osviti­na­2019­2023­roki (дата звернення: 29.03.2019).

Проєкт Закону «Про повну загальну середню освіту». Урядовий портал. URL: https:// www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17­prezentation­2019/03.2019/MON­NEW­ZAKON­12­03­2019­2­

%D1%84%D1%96%D0%BD_copy.pdf (дата звернення: 30.03.2019).

Рада ухвалила закон про мову, який розглядали два місяці. Українська правда. URL: https://www. pravda.com.ua/news/2019/04/25/7213533 (дата звернення: 30.03.2019).

Українська мова: Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням угор­ською мовою / Г. В. Шумицька, Т. Д. Гнаткович, О. В. Ківеждій, А. Ю. Лукач, Є. Е. Борисова. Ужгород, 2018. 272 с.

Фатула Р. Верховна Рада ухвалила закон про мову. Карпатський об’єктив. URL: https://issuu. com/157063/docs/299 (дата звернення: 7.05.2019).

Шокіна К. Студенти-­айтівці створили функціонал для унікальної інтерактивної мапи діалектів. Медіацентр УжНУ. URL: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/studenty­uzhnu­stvoryly­funktsional­dlya­ unikalnoyi­interaktyvnoyi­mapy­dialektiv/2019­07­02­34671 (дата звернення: 17.07.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.