DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).119-124

ПОЕТИКА НОВЕЛИ «БАБИНА ОСІНЬ» ЮРІЯ СТАНИНЦЯ

Валентина Барчан

Анотація


У статті досліджено особливості поетики новели Юрія Станинця «Бабина осінь», яка презентує ряд психологічних творів митця, написаних у різний час. На відміну від оповідань автора на соціальну тематику, у новелі порушена філософська тема. Екзистенційна проблема межової ситуації, у якій перебуває героїня твору перед відходом в інший світ, розкривається крізь призму її внутрішнього світу. В арсеналі прийомів психологічного письма найбільш продуктивними є пейзажна, портретна деталь, авторське психологічне зображення, що часом переходить у монологіч­не мовлення.


Ключові слова


новела; поетика; психологізм; філософська тема; межова ситуація; прийоми психологізму;

Повний текст:

PDF

Посилання


Больнов О. Философия экзистенциализма. Философия существования. СПб.: Изд-­во «Лань», 1999. 224 с.

Голомб Л. Літературне життя 20 – 30­х років ХХ ст. на Закарпатті. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ − перших десятиліть ХХ ст. Ужгород: Ґражда, 2008. С. 236 − 291.

Есин Б. Психологизм русской классической литературы: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1988. 176 с.

Історія філософії. Проблема людини та її меж [Текст]: Навч. посібник / Н.В. Хамітов, Л.Н. Гармаш, С.А. Кирилова; під ред. Н.В. Хамітова; Національна Академія наук України, Ін-­т філософії ім. Г.Сковороди. К.: Наук. думка, 2000. 272 с.

Літературознавчий словник­довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. К.: ВЦ «Академія», 1997.

С. 510.

Мишанич О. Оновлення літератури (Про літературний рух на Закарпатті 20‒30­х років ХХ ст.). На переломі. Літературознавчі статті й дослідження. К.: Вид­во Соломії Павличко «Основи», 2002. С. 237−255.

Примітки / Станинець Ю. Червона йонатаночка: Вибрані твори / Передмова Наталії Ребрик. Ужго­род: Ґражда, 2011. С. 617 − 629.

Ребрик І. «Як дивитися на білу смерть пелюсток?..» / Вст. ст., прим., словн. І.М.Ребрика. Ужгород: Карпати, 1991. С. 5 − 11.

Ребрик Н. «…Материк добірної Станинцевої прози…». Життя і творчість Юрія Станинця. Люби своє: Апологія Чину. Літературознавчі статті. Ужгород: Ґражда, 2011. С. 190 − 223.

Ребрик Н. «…Платити мені маєте не сріблом­-злотом, а такими почуттями до мене у ваших серцях при читанні цієї книжки, які я мав до вас, коли цю книжку писав…» [передм.] / Станинець Юрій. Червона йонатаночка: Вибрані твори. Ужгород: Ґражда, 2011. С. 3 − 88.

Станинець Ю. Автобіографія. У кн.: Червона йонатаночка: Вибрані твори / Передмова Наталії Ребрик. Ужгород: Ґражда, 2011. С. 534 − 616.

Станинець Ю. Бабина осінь. У кн.: Червона йонатаночка: Вибрані твори / Передмова Наталії Ре­ брик. Ужгород: Ґражда, 2011. С. 481 − 484.

Станинець Ю. Передмова. У кн.: Червона йонатаночка: Вибрані твори / Передмова Наталії Ре­ брик. Ужгород: Ґражда, 2011. С. 485 − 530.

Станинець Ю. Юра Чорний. Повість. Оповідання / Упорядкув., вст. ст., прим., словн. І.М. Ребрика. Ужгород: Карпати, 1991. 257 с.

Страхов И. Психологический анализ в литературном творчестве: В 2 ч. Саратов, 1973. Ч. 1. С. 4.

Федака Д. Духовні ораниці Юрія Станинця. Наш рідний край. 1999. Річн.1 (ХУІІІ). № 7. С. 14.

Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. К.: Книга, 2005. С. 284−309.

Ходанич П. [Предмова] / Письменники Срібної Землі. До 60-­річчя Закарпатської організації На­ціональної спілки письменників України. Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2006. С. 5 − 63.

Юнг К.Г. Стадии жизни. В кн.: Сознательное и бессознательное: Сборник / Пер. с анл. СПб: Уни­ верситетская книга, 1997. С. 13 − 32.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.