DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).153-156

ТРАНСФОРМАЦІЯ КАЗКИ ЯК ЖАНРУ У ФАНТАСТИЧНУ ПОВІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ГАЛИНИ МАЛИК

Марина Яким

Анотація


У статті досліджується трансформація літературної казки у фантастичну повість на прикладі творів Галини Малик «Злочинці з паралельного світу» та «Злочинці з паралельного світу − 2». Зроблено висновок, що в літературі ХХІ ст. простежується тенденція до модифікації жанру літературної казки. У роботі формулюються основні жанрові риси фантастичної повісті та її відмінність від авторської казки.

Виявлено, що Г. Малик поєднує риси авторської казки та фантастичної повісті, щоб яскравіше висвітлити актуальні проблеми сьогодення. Вона висловлює думку про національну ідентичність народу.


Ключові слова


Галина Малик; літературна казка; фантастична повість; жанр; ініціація; злочинці з паралельного світу;

Повний текст:

PDF

Посилання


Грищук В.В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. Літературознавство. 2013. № 1. С. 22 – 27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2013_1%281%29 6 (дата звернення 21.06.2019)

Виноградова О.И. Фантастические повести А.Ф. Вельтмана в контексте русской прозы 20-­х ‒ 40-­х годов XIX века: дис. … канд филолог. наук: 10.01.01. / Белгород. гос. нац. исслед. ун­т. Белгород, 2013. 211 с.

Дев’ятко Н. Можливості впливу сучасних жанрів: фантастика, фентезі, казка. Львів: Український фантастичний оглядач (УФО). 2009. Вип. 1(7). С. 59 – 66.

Кизилова В. В. Українська література для дітей та юнацтва: новітній дискурс: навч. метод. по­сібник для студ. вищих навч. закл. Старобільськ: Вид-­во ДЗ «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка», 2015. 236 с.

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства: монографія. Львів: ПАІС, 2005. 368 с.

Малик Г. Злочинці з паралельного світу. Київ: Знання, 2015. 206 с.

Овдійчук Л.М. Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казко­ вій прозі для дітей. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. 2017. Вип. 76. С. 265 – 270.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.