ГІЯДОР СТРИПСЬКИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА НА ЗАКАРПАТТІ

Автор(и)

  • Алла Галас кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).28-37

Ключові слова:

Г. Стрипський, Закарпаття, історія мовознавства, мовознавчі студії,

Анотація

У статті окреслено місце Гіядора Стрипського в історії українського мовознавства на теренах Закарпаття. Схарактеризовано внесок Г.Стрипського у становлення ряду напрямків мовознавчих досліджень. Зактуалізовано значення результатів наукової діяльності вченого для подальших мовознавчих студій.

Посилання

Бірчак В. Літературні стремління Підкарпатської Руси. Друге доповнене видання. Ужгород, 1937. 190 с.

Володимир Гнатюк: Документи і матеріали (1871–1989). Львів, 1998.

Габор В. Стрипський Гіядор. Українська журналістика в іменах. Львів, 1998. Вип. V. 412 с.

Галас А. Лінгвостилістичні параметри епістолярію Г. Стрипського. Сучасні проблеми мовознав- ства та літературознавства. Зб. наукових праць. Вип. 18. Ужгород, 2013. С. 16–21.

Галас К. Закарпатоукраїнський ономаст Гіядор Миколайович Стрипський. Onomastica. ХVІ. Вроцлав, 1971. С. 299–305.

Галас К. Українська топонімія Закарпаття в лінгвістичному аспекті. Ужгород, 1979. 119 с.

Галас К. Згадуючи Г.М.Стрипського. Закарпатська правда. 1992. 26 листопада. № 108. С. 2–3.

Галас Б.К., Галас К.Й. Стрипський Гіядор Миколайович. Українська мова. Енциклопедія. К., 2000.

Гнатюк В. Д-р Гіядор Стрипський. Вперед. 1919. 28 січня. С. 2–3.

Листування І. Франка [Електронний ресурс]. URL: http://www.franko.lviv.na/istoryky/franko-letters.

Мушинка М. Вчений із Шелестова. Календар “Просвіти” на 1995 рік. Ужгород, 1995а. С. 73–78.

Мушинка М. “Світлий дух Угорської Русі”. Карпатський край. Ужгород, 1995б. №1–4. С. 46–50.

Павленко Г. Діячі історії, науки і культури Закарпаття: Малий енциклопедичний словник. Ужгород, 1999.

Панькевич І. Іван Франко і Закарпаттє. Літературно-науковий вістник. Річник ХХV. Т. ХС. Львів, 1926.

Поп И. Стрипский Гиядор. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006.

Стрипський Гіядор. Енциклопедія українознавства. Т. 8. 1976. Перевидання в Україні. Львів, 2000.

Стрипскій Ядоръ. Гдѣ документы старшей исторіи Подкарпатской Руси? О межевых названіяхъ. Ужгород, 1924. 66 с.

Стрипський Я. Другий выпуск про Осоя. Литературна недѣля. Рочникъ III. Унгваръ, 1943. С. 81–83.

Стрипський Г. Листи до В.Гнатюка. Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 34. Спр. 539 / 24. 37 арк.

Стрипський Я. Обяснѣть сѣ слова [Изъ житя словъ]. Литературна недѣля. Рочникъ III. Унгваръ, 1943. С. 131.

Стрипський Я. Путаниця около назвы Осой. Литературна недѣля. Рочникъ II. Унгваръ, 1942. С. 246–249.

Стрипський Я. Ци знаете назву свого села? Літературна недѣля. Рочникъ II. Унгваръ, 1942. С. 28–30.

Стрипський Я. Якъ треба збирати матеріялъ до словаря? Литературна недѣля. Рочникъ II. Унгваръ, 1942. С. 199–201.

Стрипський Я. Читанка для дорослих. Мукачово, 1919.

Сугоняк В. Ономастичні студії у виданнях Підкарпатського общества наук. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Зб. наукових праць. Вип. 18. Ужгород, 2013. С. 67–71.

Сугоняк В. Пам’яткознавчі розвідки Г. Стрипського у виданнях Підкарпатського общества наук.

Студії з філології та журналістики. Зб. наук. праць. Вип. 4. Ужгород: Гражда, 2016. С. 177–179.

Сюсько М. Гіядор Миколайович Стрипський: 130-річчя з дня народження прозаїка, перекладача, фольклориста (1875–1946). Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік. Ужгород, 2004. С. 125–127.

Тиводар М. Учений, письменник, журналіст, перекладач. До 140-річчя від дня народження Гіядо- ра Стрипського. Календар “Просвіти” на 2015 рік. Ужгород, 2015. С. 39–42.

Удварі І. Відомості про перекладацьку діяльність Гіядора Стрипського. П’ятий конгрес Міжнародної асоціації Україністів. Мовознавство. Чернівці, 2003. С. 464–470.

Українська загальна енциклопедія. Книга знання в 3-х т. Львів–Станіславів–Коломия, 1930–1933.

Хланта І.В. Стрипський Гіядор Миколайович. Енциклопедія Закарпаття: Визначні особи ХХ століття. Ужгород: Ґражда, 2007.

Lebovics Victória. Ars translationis. Статьи по истории, анализу и преподаванию перевода. Budapest, 2018. 263 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20