НАЗВИ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИХ СВЯТ У ГОВІРКАХ ЗАКАРПАТТЯ

Автор(и)

  • Еріка Ґоца кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).38-44

Ключові слова:

календарно-обрядова назва, хрононім, закарпатський говір, гуцульський говір, свята, традиції, звичаї,

Анотація

У статті здійснено семантичний, словотвірно-етимологічний та лінгвогеографічний аналіз назв календарно-обрядових свят (хрононімів), поширених у говірках Закарпаття, відповідно до 4 циклів – зимового, весняного, літнього та осіннього. Зроблено висновок, що переважна більшість календарно-обрядових свят утворилася на власному мовному ґрунті від праслов’янських основ. Вагомим чинником розвитку календарної обрядовості на Закарпатті є активний вплив християнської релігії, яка відіграє все більшу роль у формуванні суспільної свідомості. Це підтверджує і значна кількість номінацій, мотивованих іменами святих, яких згадують того чи того дня.

Посилання

Богатырёв П. Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья. Вопросы теории народного искусства. Москва, 1971. С.167–296.

Герасим Н. В. Лексика на позначення календарної обрядовості (на матеріалі діалектних текстів із Надсяння). Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [тези доповідей міжнарод- ної конференції] / За ред. П. Ю. Гриценка. Ін-т укр. мови НАН України. Київ: КММ, 2014. С. 97–100.

Гуцульські говірки. Короткий словник / Відп. ред. Я. Закревська. Львів, 1997. 232 с.

Дзендзелівський Й. О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР (України): Лексика. Ужгород, 1958–1993. Ч. І – ІІІ.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. Київ, 1982–2006. Т.1–6.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Київ: Обереги, 1994. 400 с.

Коршикова О.Л. Назви народних свят весняно-літнього циклу: структурно-семантичний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Філологія. № 707. Вип. 46. С.80–83.

Лесів М. Назви великих християнських празників в українській мові та християнській традиційній культурі. Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції. Львів. 2000. С. 50–57.

Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березовú. Львів, 2008. 224 с.

Осташ Н. До питання про назви християнських свят українців (Вербна неділя). Християнство й українська мова. Матеріали наукової конференції; Київ. 5–6 жовтня 2000 р. Львів. 2000. С. 314–326.

Осташ Н. Про назви літніх християнських свят українців: Зелені свята. Діалектологічні студії. І: Мова в часі і просторі. Львів. 2003. С. 248–268.

Осташ Н. Про українські народні назви християнських свят: Водохрещі. Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської. Львів. 2003а. С. 290–299.

Піпаш Ю., Галас Б. Матеріали до словника гуцульських говірок. Ужгород, 2005. 266 с.

Сабадош І. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. Ужгород: Ліра, 2008. 480 с.

Скуратівський В. Дідух. Свята українського народу. Київ: Освіта, 1995. 271 с.

Словник української мови / Редкол.: Білодід І. К. [голова] та ін. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 1–11.

Толстая С. Полесский народный календарь. Москва: Индрик, 2005. 600 с.

Хобзей Н. Лексика календарної обрядовості в українських говірках Мараморощини та Сучавщини на тлі гуцульських говірок. Rozprawy Slawistyczne Т. 19. Z dialektologii slowianskej. Lublin, 2002. С. 143–155.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20