EXPLORING ENGLISH-UKRAINIAN CONTRASTIVE PHRASEOLOGY

Автор(и)

  • Valeriy Mykhaylenko доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу та філології, Університет Короля Данила, Івано-Франківськ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).68-72

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, контрастивна фразеологія, переклад, культурна складова,

Анотація

Стаття продовжує цикл праць автора про контрастивну фразеологію з компонентом гроші і спрямована на визначення статичного та динамічного значення американських та англійських фразеологічних одиниць із цим компонентом [див. Ammer, 1997; Seidl, 1983], зокрема із домінантним долар та способу їхнього контекстуального перекладу українською мовою. За даними Інвестопедії, гроші як засіб обміну, змушують світ ‘крутитися’. Отже, гроші – це реальність, яка виступає стандартом або таксоном культури, оскільки вона означає соціоекономічний та соціокультурний світогляд суспільства [див. Михайленко, 2009; див. також Михайленко 2018]. Сучасні лінгвістичні дослідження, визнає Дж. П. Колсон (2008), демонструють, що фразеологія в широкому розумінні є однією з ключових складових мовної картини світу і, відповідно, універсальна. Якщо хочемо пояснити складність фразеологічних одиниць, ми повинні звернутися до їх культурної перспективи, яка раніше була фрагментарною та досить індивідуальною. Більше того, успіх викладання іноземної мови залежить від введення в навчальний процес фразеологічних одиниць, які допоможуть студентам говорити природною англійською мовою. Контрастивна фразеологія також тісно пов’язана з перекладознавством. У практиці перекладу англійських фразеологічних одиниць українською мовою у форматі етнолінгвістики дотримуємося контекстуального принципу актуалізації культурного складника, щоб уникнути «одомашнення» чи викривлення мовної картини світу. Вважаємо, що локалізація (адаптація) – це стратегія передавання англійського тексту, що відповідає культурі мови, якою він перекладається, проте вона спричиняє втрату культурної складової тексту оригіналу. Це відбувається насамперед тоді, коли певний феномен відсутній у лінгвокультурі цільової мови. Очевидно, перекладачеві необхідно наводити контекстуальне тлумачення ознак, відсутніх у вітчизняній культурі

Посилання

Ammer Christine. The American heritage dictionary of idioms. Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 1997. 729 p. [in English].

Colson J.-P. Cross-linguistic phraseological studies: An overview. / Еd. S.Granger, F. Meunier. Phraseology. An interdisciplinary perspective. Philadelphia: John Benjamins, 2008. Р. 191–206. [in English].

Cowie A.P. Phraseology. Theory, analysis, and applications. Oxford: Clarendon Press, Oxford, 1998. 256 p. [in English].

Ebeling Jarle, Ebeling Signe Oksefjell. Patterns in contrast. Amsterdam /Philadelphia: John Benja- mins,.2013. 257 p. [in English].

Glaser Rosemarie. The Translation aspect of phraseological units in English and German. Papers and studies in contrastive linguistics. 1984. Vol. 18. P. 123–134 [in English].

Johansson S. Cross-linguistic perspectives. / Ed. M. Kytö. English Corpus Linguistics: Crossing Paths. Amsterdam: Rodopi, 2012. P. 45–68 [in English].

Makkai A. Idiom Structure in English. The Hague: Mouton, 1972. 371 p. [in English].

Mykhaylenko V.V. Dynamic semantics of “money” phraseologisms in English / Ed.I. V. Makarov. Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме (Четвертые Жуковские чтения): Materials of the International Scientific Symposium. May 4–6, 2009. Veliky Novgorod. C. 188–190 [in English].

Mykhaylenko V.V. “Money” idioms in pecuniary space. Scientific Bulletin of Moscow State University. Ser. Philology. 2018. №34. Том. 2. С. 34–37 [in English].

Naciscione Anita. Instantial stylistic use: Cognitive view of phraseological units. Ed. Elena Arsenteva, Elena. Phraseology in multilingual society. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. P. 210– 227 [in English].

Nikulina E. English phraseology: Integration with terminology science. Journal of Language and Educa- tion. 2015. Vol. 1(2). P. 41–45 [in English].

Seidl J., McMordie W. English idioms and how to use them. Moscow: Vyshaya shkola, 1983. 266 p. [in English].

Trauth Gregory, Kazzazi Kerstin (trs. and eds.). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. London: Routledge, 2006. 1304 p. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20