ТАБУ В ПОХОВАЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ ЗАКАРПАТТЯ: ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ольга Пискач кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).80-85

Ключові слова:

поховальний обряд, табу, обрядодія, заборона, звичай, повір’я,

Анотація

У статті проаналізовано контактні та комунікативні табу в поховальному обряді Закарпаття відповідно до структурної організації обрядових дійств. Зроблено висновок, що етапи традиційного похоронного обряду супроводжує розгалужена система заборон у вигляді різних символічних, магічних дій, повір’їв, релігійних приписів, норм поведінки, які мають на меті вшанувати культ предків і захиститися від смерті.

Посилання

Єловська Ю.В. Табу в мовленнєвій практиці українців: дис… канд. філол. н.: спец. 10.02.01 – українська мова. Кривий Ріг, 2017. 221 с.

Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди. Т. 1. Етнолінгвістичні студії. Житомир: Полісся, 2007. 356 с.

Кузьменко П. Русский православный обряд погребения. Москва: Букмэн, 1996. 158 с.

Нидерле Л. Бытъ и культура древнихъ славянъ. Прага. 1924. 285 с.

Седакова О. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. Москва: Ин-дрик, 2004. 320 с.

Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико-етнографічний нарис. Ужгород: Ґражда, 2010. 416 с.

Янковська Ж. Відображення культу предків у родинній обрядовості українців. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 34. К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. С. 465 – 474.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20