ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПОРІВНЯНЬ-ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ГРАМАТИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Світлана Рошко кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університет, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).91-95

Ключові слова:

порівняння-фразеологізми, суб’єкт порівняння, об’єкт порівняння, порівняльна конструкція, модально-порівняльні частки, порівняльні сполучники, підрядне порівняльне речення,

Анотація

У статті проаналізовано основні функціональні типи порівнянь-фразеологізмів та засоби їх вираження у формально-граматичній структурі простого речення та досліджено функціонально-семантичне навантаження порівнянь-фразеологізмів як компонентів складних речень на матеріалі художніх творів українських письменників.

Посилання

Баран Я. А. Фразеологія у системі мови: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.15. НАН України. Ін-т укр. мови. Київ, 1999. 32 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія. Донецьк: ДонНУ, 2001. 662 с.

Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Т. Практичний курс української мови: навч. посібник. Київ: Вища школа, 1993. 367 с.

Кучеренко І. К. Порівняльні конструкції мови в світлі граматики. Київ: Вид-во КДУ ім. Т.Г.Шевченка, 1959. 107 с.

Розгон В. В. Синтаксичні функції фразеологічних одиниць у структурі речення: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова. Національний педагог. ун-т ім. М.П.Драгоманова. К.,1999. 19 с.

Рошко С. Порівняльна фразеологічна синтаксема у семантико-синтаксичній структурі простого речення. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: збірник матеріалів I-ї Міжнародної науково-практичної конференції / редактори-упорядники [А.Душний, М.Махмудов, В.Ільницький, І.Зимомря]. Баку – Ужгород – Дрогобич 27–28 жовтня 2016р., Баку– Ужгород – Дрогобич: Просвіт, 2016. С.297–299.

Тодор О. Г. Порівняльні фраземи у психолінгвістичному сприйнятті. Мовознавство. 1994. № 2–3. С. 64–69.

Ужченко В. Д., Авксентьєв Л. Г. Українська фразеологія: навч. посібник. Харків: Основа, 1990. 167 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20