DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).113-117

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ СЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ ЛЕКСИКИ ТРАДИЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ ТА КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ ЗАКАРПАТТЯ

Галина Шкурко

Анотація


У статті розглянуто семантичні процеси у лексиці традиційного транспорту та комунікацій в українських говірках Закарпаття. Серед активних процесів, що виявлені у процесі дослідження лексичного складу лексико-семантичної групи, виділено метафоризацію, метонімізацію та інші трансформаційні процеси у межах семеми (зміщення, розширення, звуження, термінологізація, детермінологізація значень). Унаслідок проведеного наукового аналізу авторка доходить висновку про те, що семантичні процеси ведуть до утворення нових значень слів та сприяють активізації можливостей, закладених у самій системі зазначеної лексико-семантичної групи.


Ключові слова


діалектна лексика; українські говірки Закарпаття; семема; транспортна лексика; лексика комунікацій; семантична деривація; метафоризація; метонімізація; семантичний зсув; звуження значення; розширення значення; термінологізація; детермінологізація;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ляхова О.В. Детермінологізація й розширення значення слова в лексичній системі сучасної української мови. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. Харків, 2011. № 963. Вип. 62. С. 42–47.

Ляхова О.В. Розширення значень слів як динамічний процес в лексико-семантичній системі сучасної української мови. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. Харків, 2010. № 910. Вип. 60. С. 193–197.

Пономаренко В.Д., Ляхова О.В. Звуження значення як динамічний процес у лексико-семантичній системі сучасної української мови. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. Харків, 2014. № 1107. Вип. 70. С. 92–97.

Сімонок В.П. Розширення семантичної структури запозичених слів. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. Дрогобич, 2016. № 5. Т. 2. С. 96–99.

Слободян М.В. Метафоризація як когнітивний процес. Актуальні проблеми слов’янської філології. 2011. Вип. XXIV. Ч. 1. С. 460–467.

Стратулат Н.В. Семантична неологізація як спосіб збагачення словникового складу української мови. Мовознавство. 2007. № 3. С. 69–77.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.