ВІДТВОРЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНЦІВ У ФРАЗЕМІЦІ ТВОРІВ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ

Автор(и)

  • Марія Яцьків магістр філології, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).130-136

Ключові слова:

фразеологічні одиниці, трансформація, діалектна фразеологія, індивідуально-авторські фразеологізми, лінгвокультурологічний аспект, Мирослав Дочинець,

Анотація

У статті розглянуто особливості використання загальновживаних та діалектних фразем у художніх творах сучасного закарпатоукраїнського письменника Мирослава Дочинця. У лінгвокультурологічному аспекті здійснено аналіз тематичної групи фразеологізмів на позначення розумової діяльності людини, а також з’ясовано їх роль і місце в індивідуальному стилі письменника.

Посилання

Головіна Н. Б. Топонім як національний виразник фразеологічної системи побажань (на матеріалі німецької та української мов). Проблеми зіставної семантики: збірник наукових статей. Вип. 10 / відп. ред. Корольова А. В. Київ: Вид. центр КНЛУ. 2011. Ч. 2. С. 77–82.

Грица Т. Г. Фразеологія говорів Гуляйпільського району Запорізької області: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Харків, 1996. 17 с.

Денисенко С. Н. Відображення фразеологічної картини світу в семантиці фразеологізмів. Актуальні питання фразеології: зб. наук. праць. Київ: Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, 2011. Вип. 2. С. 5–11.

Доброльожа Г. М. Ідеографічний словник поліських народних порівнянь з компаративними об’єктами – назвами тварин. Житомир: Волинь, 1997. 53 с.

Домчук М. П., Нестерук О. В. Художнє осмислення типу українця в прозі Мирослава Дочинця: дипломна робота. Суми, 2014. 76 с.

Дочинець М. І. Булава і серце: великі романи великих людей. Мукачево: Карпат. вежа, 2012. 128 с.

Дочинець М. І. Вічник. Сповідь на перевалі духу. Мукачево: Карпат. вежа, 2013. 280 с.

Дочинець М. І. Горянин. Води Господніх русел: роман. Мукачево: Карпат. вежа, 2013. 312 с.

Дочинець М. І. Дорога в небо – до людей. Історії чоловіків, які витримали. Мукачево: Карпат. вежа, 2011. 276 с.

Дочинець М. І. Лис. Віднайдення загублених слідів: роман. Мукачево: Карпат. вежа, 2013. 288 с.

Дочинець М. І. Місячна роса. Краплини земного й небесного. Мукачево: Карпат. вежа, 2012. 176 с.

Дочинець М. І. Руки і Душа. Історії жінок, які перемогли. Мукачево: Карпат. вежа, 2014. 172 с.

Дочинець М. І. Світильник слова. Книга життя. Життя книги. Мукачево: Карпат. вежа, 2013. 212 с.

Коваленко Н. Д. Фраземіка говірок Західного Поділля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Київ, 2001. 20 с.

Лавер В. И. Фраземика украинских диалектов карпатского региона: дисс. на соискание учен. степени докт. филол. наук: 10.02.01 – українська мова. Ужгород, 1991. 325 с.

Міняйло Р. В. Активні процеси в ареальній фразеології Сходу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Донецьк, 2001. 19 с.

Морараш Г. В. Фразеологічне багатство мови творів Євгенії Ярошинської. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. Вип. 28. С. 312–315.

Олійник М. Я. Фразеологія гуцульських говірок: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Львів, 2002. 20 с.

Папіш В. А. Семантико-функціональна природа фразеологізмів у художній прозі закарпатоукраїнських письменників (40-90 рр. ХХ ст.): автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Ужгород, 2004. 22 с.

Плетнєва О. Л. Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Харків, 2004. 20 с.

Романюк Н. В. Фразеологія верхньонаддністрянських говірок нижньої течії річки Бистриці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Запоріжжя, 2002. 17 с.

Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. Київ: Наукова думка, 2003. 1104 с.

Ступінська Г. Ф. Фразеологія лемківського говору української мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Тернопіль, 2000. 20 с.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. Київ: Освіта, 1998. 224 с.

Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. Київ: Наукова думка, 1993. 984 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20