DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).149-155

ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТОТВОРЕННЯ ПОВІСТІ «ПЛОЩА» СЕРГІЯ СТЕПИ

Олександра Ігнатович

Анотація


У статті досліджуються особливості сюжетотворення повісті Сергія Степи «Площа». Вказується, що твір побудований на сюжеті-загадці при застосуванні концентричного типу сюжету, в якому чітко з’ясовуються причиново-наслідкові зв’язки (зумовлені також і сюжетними функціями героїв), які стягують епізоди твору в смисловий вузол. Простежується, що твір має мозаїчну будову, яка підсилюється часопросторовими перенесеннями. Сюжет оприявлює філософську проблематику, причому питання життя, любові, смерті, щастя проступають у повісті через образ площі, яка не є живим предметом, але набуває символу вічної Ітаки, ставши поруч із персонажами твору.


Ключові слова


сюжетотворення; концентричний сюжет; композиція; причинково-наслідкові зв’язки; часопростір; образ; магічний реалізм; повість;

Повний текст:

PDF

Посилання


Пропп В. Морфология «волшебной» сказки. URL: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9F/propp-vladimir/ morfologiya-volshebnoj-skazki.

Ребрик Н. Жіночий первень у чоловічій суті, або Легка жіноча спроба потрактувати серйозну чоловічу прозу: [передмова]. Степа С. Три повісті і Площа. Ужгород, 2005. С. 3‒12.

Скунць П. Без пошуку гарантованого щастя: [післямова]. Степа С. Три повісті і Площа. Ужгород, 2005. С. 205‒206.

Степа С. Три повісті і Площа. Ужгород, 2005. 208 с.

Талабірчук О. Поетика повісті «Не сьогодні, тільки вчора і завжди» Сергія Степи: магістерська робота (наук. керівник О.Ігнатович). Ужгород, 2010. 84 с. Архів О. Ігнатович.

Horodecki A. Źyć, umrzeć I źić: Trzy powieści I plac Serhija Stepyó // Fraza: poezja, proza, esej. Rzeszów, 2008. nr. 1‒2. C. 55 ‒ 60.

Polti G. The Thirty-Six Dramatic Situations. Franklin. Ohio, 1924. P.40–41. Електронний ресурс: Режим доступу. https://archive.org/details/thirtysixdramati00polt


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.