«МОВА ЯК ДІМ БУТТЯ»: ОНТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПОЕМИ «НАША ТВЕРДИНЯ» СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА

Автор(и)

  • Оксана Кузьма кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).156-161

Ключові слова:

поема, художня онтологія, мова, національне буття, художнє мислення, циклізація, ідентичність,

Анотація

У статті розглядається поема «Наша твердиня» С. Черкасенка крізь призму гайдеґґерівського концепту «мови як дому буття». Увага звертається на онтологічні виміри тексту, способи вираження ідеї мови як базового компонента національного буття. Доводиться думка, що творчі інтенції С. Черкасенка, пов’язані із осмисленням теми мови, інспіровані попередньою літературною традицією, сформованою українськими поетами-романтиками, головно – Т. Шевченком, також художніми  пошуками митців  другої половини  ХІХ – початку ХХ століття (Б. Грінченко, В. Самійленко, І. Франко, Леся Українка). Простежується тісний зв’язок мотивної структури поеми-циклу із типом художнього свідомості С. Черкасенка, його педагогічною, громадською діяльністю.

Посилання

Біблія в пер. Івана Огієнка.URL: http://www.ae-lib.org.ua/texts-c/_novum_testamentum ohienko ua.htm (дата звернення 23.08.2019).

Гайдеґґер М. Гельдерлін і сутність поезії. Слово. Знак. Дискурс.Антологія світової літературно- критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. 2-ге вид., доповнене. Львів: Літопис, 2001. С. 250 – 261.

Гайдеґґер М. Навіщо поети. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. 2-ге вид., доповнене. Львів: Літопис, 2001. С. 230 – 249.

Дем’янівська Л. Спиридон ЧеркасенкоІсторія української літератури к. ХІХ – початку ХХ ст.: у 2 кн. / за ред. О. Гнідан. К., 2006. Кн. 2. С. 439 – 453.

Зілинський Б. Автобіографія та апологія Спиридона Черкасенка 1929 року. Кур’єр Кривбасу. 2016. № 311/313. С. 179 – 198.

Калантаєвська Г. Діяльність Спиридона Черкасенка на тлі суспільного життя України початку ХХ ст. Філологічні трактати. 2010. Том.2, № 4. С. 20 – 29. URL: http://tractatus.sumdu.edu.ua/russkiy- kalantaevskaya-g-p-deyatelnost-spiridona-cherkasenko-na-fone-obshhestvennoy-zhizni-ukrainyi-nachala-xx- veka/ (дата звернення 21.08.2019).

Ковалів Ю. Спиридон Черкасенко Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХІ ст.: У 10 т. К., 2013. Т.1. У пошуках іманентного сенсу: підручник. С. 363–368.

Копиленко Н. Повернення (До 115-річчя з дня народження С. Черкасенка). Українська мова і література в школі. 1991. № 10. С. 85–87.

[Лист Спиридона Черкасенка до Володимира Дорошенка від 22 серпня 1929 р.]. Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років / упорядник Раїса Мовчан. К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2015. С. 426 – 440.

Мишанич О. В безмежжі зим і чужини... (Повернення Спиридона Черкасенка). Черкасенко С. Твори: у 2-х т. К.: Дніпро, 1991. Т. 1. С. 5 –42.

Мошноріз М. Патріотичні інтенції міфопоетики С. Черкасенка-лірика. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016. № 24. Том 1. С. 39 – 42.URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v24/part_1/12.pdf (дата звернення 23.08.2019).

Цимбалістий Б. Родина і душа народу. Українська душа: зб. наук. праць / відп. ред. В. Храмова. К.: Фенікс, 1992. С.66 – 96.

Черкасенко С. Твори: у 2-х т. К.: Дніпро, 1991. Т. 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20