DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).176-180

ДРАМАТИЧНА ДОМІНАНТА АВТОРСЬКОГО МИСЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ УКРАЇНИ

Валентина Галацька

Анотація


У статті зроблена спроба проаналізувати специфіку авторського мислення в сучасній театральній публіцистиці України крізь призму естетичної категорії «драматичне». Вона органічно відтворює на вербально-аналітичному рівні «запропоновані обставини» в адекватних сценічній дії жанрах рецензії, інтерв’ю, огляду.

Метою статті є виявлення драматичної природи авторського мислення в театральній комунікації. У висновках підкреслюється, що аналітично-художнє структурування дійсності в жанрових модифікаціях рецензії, огляду, інтерв’ю виявляє потужний духовний потенціал сучасного театру.


Ключові слова


драматичне; естетична категорія; театральна публіцистика; сценічна дія; метафоризація буття;

Повний текст:

PDF

Посилання


Бальме К. Вступ до театрознавства. Львів: ВЛТД Класика, 2008. 270 с.

Буряк В.Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості. Еволюція форм і методів вираження інформації (факту) в контексті інтелектуалізації творчої свідомості. Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 2001. 387 с.

Вергеліс О. Стукають? Bідчиніть. Сім режисерів у пошуках Привида. Дзеркало тижня. 2016. 13 лютого. С. 14.

Галацька В. Аналітично-художня інтерпретація картини світу в сучасній театральній журналістиці України (на матеріалі друкованих видань). Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія «Журналістика». 2014. Вип. 39. С. 208‒212.

Дорофєєва О. Фестиваль малих форм та великих ідей. Просценіум. 2013. № 1‒3. С.84‒88.

Козлов А.В. Українська дожовтнева драматургія. Еволюція жанрів. Київ: Вища школа, 1991. 200 с.

Корнієнко Н. Запрошення до хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Київ: Центр театр. мист. імені Леся Курбаса, 2008. 270 с.

Левчук Л., Оніщенко О.Основи естетики. Київ: Вища шк., 2000. 271 с.

Мар’їна Л. Журналістика і культура: динаміка взаємодії. Львів: ПАІС, 2013. 164 с.

Оверчук М. Творчість – завжди. Просценіум. 2009. №3. С. 9‒12.

Орлова Т. Театральная журналистика. Теория и практика: в двух частях. Минск: БГУ, 2002. 135 с.

Саква О. Сповідь на трьох. Кіно-театр. 2019. №2. С. 4‒8.

Саква О.Наш Хостікоєв. Кіно-театр. 2019. № 2. С. 66‒70.

Станиславский К. Работа актера над собой: в 2-х т. Т.1. Москва: Искусство. 1989. 340 с.

Фролова К.П. Теория и методика применения эстетических категорий в литературоведческом и искусствоведческом анализе. Днепропетровск: ДГУ. 1985. 197 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.