ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ У МОВІ ПЕРІОДИКИ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ (1938 – 1939)

Автор(и)

  • Ганна Гецко кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).181-185

Ключові слова:

ціннісні орієнтири, періодика, мова, національна свідомість, національна державність, Карпатська Україна,

Анотація

У статті проаналізовано основні ціннісні орієнтири Карпатської України, які відображені в мові періодичних видань. Звертається увага на вживання мовних одиниць з оцінною конотацією, які сприяють пропагуванню цих цінностей на шпальтах друкованих видань.

Посилання

Бюлетень Пресової Служби Карпатської України. 1939. Річник 11, Ч. 25–30. 12 с.

Вегеш М. Карпатська Україна. Документи і факти. Монографія. Ужгород: Видавництво Карпати, 2004. 432 с.

Ґабор В. Карпатська Україна у дзеркалі сатирично-гумористичного ілюстрованого журналу«Комар» (1938–1939 рр.): хроніка подій. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2015. Вип. 5. С. 121–150.

Ґабор В. Періодичні видання Карпатської України (8 жовтня 1938 р. – 15 березня 1939 р.) в оцінці західноукраїнської преси. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. 2010. Вип. 2. С. 46–68.

Ґабор В. Преса Карпатської України (1938–1939 рр.): «чин для блага Української Нації» (Особливості розвитку, спрямування видань і тематика публікацій). Збірник праць Науково-дослідного центру пе- ріодики. 2009. Вип. 1. С. 135–145.

Ґренджа-Донський В. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник. Мої спогади. (Упорядкування та примітки Д. Федаки; вступна стаття В. Ільницького, Д. Федаки). Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2002.516 с.

Капраль М. Періодика Підкарпатської території 1939–1944 рр. (матеріали до повної бібліографії Ф. Потушняка). Науковий і мистецький світ Федора Потушняка: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського письменника і вченого. Ужгород: Ліра, 2010. С. 143–160.

Коць Т. Ціннісні орієнтири доби тоталітаризму в мові періодичних видань 30–50-х років ХХ ст. Культура слова. 2015. Вип. 82. С. 93–102.

Михайлин І. Основи журналістики: підручник. Київ: ЦУЛ, 2002. 284 с.

Михайлюк М. Закарпатська преса про ставлення урядовців Підкарпатської Русі / Карпатської України та Карпатської Січі до єврейської громади (до 80-річчя проголошення незалежності Карпатської України). Науковий вісник Ужгородського університету. 2019. Серія «Історія». Вип. 1 (40). С. 70–77.

Мишанич О. Життя і творчість Августина Волошина. Ужгород: Видавництво «Закарпаття», 2002. 47 с.

Москаленко А.Теорія журналістики: навч. посібник. К.: Експрес-об’ява, 1998. 336 с.

Нова Свобода. Ужгород, 1938, жовтень – листопад.

Петренко С.Формування правдоцентричної позиції особистості журналіста в площині місії журналістики. Вісник Львівського університету. 2018. Серія «Журналістика», Вип. 43. С. 286–295.

Різун В. Теорія масової комунікації. Київ: Видавничий центр “Просвіта”, 2008. 260 с.

Семивол К., Ковальський Г. Журналістика та формування європейської моделі цінностей в Україні. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету. Том 2. Вінниця: ДонНУ, 2016. С. 89–93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20