DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).200-203

ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МАС-МЕДІА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Надія Миколаєнко

Анотація


Статтю присвячено формуванню професійної культури майбутніх фахівців мас-медіа. Охарактеризовано аспекти професійної культури. Зазначено основні функції професійної культури фахової діяльності ЗМІ. Проаналізовано принципи для розробки моделі формування професійної культури майбутніх фахівців мас-медіа. Презентованопрактичний досвід підготовки журналістів і редакторів на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Зауважено, що формування професійної культури майбутнього фахівця мас-медіа – це системний процес, що передбачає розвиток особистісних якостей і врахування усіх фахових завдань і вимог та їх реалізацію через форми й методи.


Ключові слова


професійна культура майбутніх фахівців мас-медіа; особистість; розвиток; ЗМІ; підготовка;

Повний текст:

PDF

Посилання


Корінний М.М., Шевченко В. Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. Київ: Україна, 2003. 384 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г. Кремінь. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 724 с.

Чернова Ю.К. Профессиональная культура и формирование её составляющих в процессе обучения: монография. Тольятти: Изд-во Тольят. политехн. ин-та, 2014. 156 с.

Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы: учеб. пособ. Белгород, 2003. 219 с.

Соціалізація особистості: зб. наук. пр. / за заг. ред. А.Й. Капської. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драго- манова. Київ: Логос, 2002. Т. XVII. Вип. 1. 205 с.

Зязюн І.А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2006. № 1. С. 12–16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.