ОКСЮМОРОНІСТИЧНИЙ СИМБІОЗ: ЧИ ІСНУЄ ІНВЕСТИГЕЙТОРНА ДЖИНСА?

Автор(и)

  • Валентина Стєкольщикова кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика, Миколаїв, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).209-213

Ключові слова:

журналістське розслідування, інвестигейторний текст, сторітелінг, джинса, апріорна рецепція,

Анотація

У статті розглянуто особливості інвестигейторних текстів з погляду замовності. Проаналізовано складові розслідування: тематика, головні герої, «бедгай», джерела інформації, докази в розрізі джинсових характеристик. Закцентовано увагу на амбівалентності конвергенції апріорної рецепції розслідувальних матеріалів південного регіону. Досліджено якісний інвестигейторний сторітелінг у форматі «4Д» (дії, дати, деталі, діалоги) у дуальному співвіднесенні із комерційною, політичною та іміджевою джинсою.

Посилання

Глушко О.К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика: навч. посіб. Київ: Арістей, 2008. 144 с.

Голуб О. П. Медіакомпас: путівник професійного журналіста: практич. посіб. Київ: ТОВ «Софія-А», 2016. 184 с.

Журналистское расследование: история метода и современная практика / под ред. А.Д. Константинова. Санкт-Петербург: «Нева», 2001. 383 с.

Ким М. Н. Жанры современной журналистики. Санкт-Петербург: Издательство Михайлова В.А., 2004. 355 с.

Колесниченко А. В. Длинные тексты (лонгриды) в современной российской прессе. Медиаскоп. 2015. №1. С. 171.

Корконосенко С. Г. Свобода личности в массовой коммуникации /С.Г. Корконосенко, М.Е. Кудрявцева, П.А. Слуцкий; под.ред. проф. С.Г. Корконосенко. Санкт-Петербург: ЛЕТИ, 2010. 307 с.

Москаленко А. Теорія журналістики. Київ: Експрес-об’ява, 1998. 334 с.

Мурикан Ж. Журналистское расследование. Киев, 2001. 74 с.

Пуля В. Как создать мультимедийный лонгрид? Журналист. 2015. № 2. С. 44–45.

Різун В. В. Маси: Текстилекцій. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2003. 118 с.

Святовець В. Ф. Словник образотворчих засобів. Тропи та стилістичні фігури. Київ: Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. 178 с.

Тертичний А.А. Расследовательская журналистика. Москва: Аспект Пресс, 2002. 384 с.

Уиллмен. Дж. Журналистское расследование. Журналистские расследования: современные методы и техника. Москва: Виоланта, 1998. 123 с.

Универсальная журналистика / под ред. Л. П. Шестеркиной. Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2016. 480 с.

Халлер Міхаель. Пошук і збір інформації : навч.посіб. / за заг. ред. В.Ф. Іванова та А. Коль. Київ: Академія української преси, 2006. 308 с.

Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 664 с.

Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. Москва: РИП-холдинг, 2001. 165 с.

Тюрин А. Декларации николаевских нардепов: веб-сайт URL: http://rp.mk.ua/category/investigation (дата звернення: 15.09.2019).

Чепурный Я. На краю земли: веб-сайт URL: http://nikcenter.org/inquests (дата звернення: 10.09.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20