ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕПРОГРАМ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Наталія Толочко (Каралкіна) аспірантка кафедри журналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).222-227

Ключові слова:

регіональне телебачення, радіо, національні меншини, суспільне мовлення, Закарпаття,

Анотація

У статті визначено основні проблеми телемовлення для національних меншин у прикордонному регіоні. Розглянуто особливості телепрограм для етноспільнот Закарпаття і про них на прикладі колишнього державного телеканалу «Тиса-1» (нині «UA: Закарпаття») та двох комерційних каналів («Sirius» і «TV21 Ungvar».). У висновках узагальнено результати дослідження й окреслено перспективи розвитку телепрограм для нацменшин Закарпаття в контексті суспільного мовлення.

Посилання

Белей Л.О. «Русинський» сепаратизм: націєтворення in vitro. К.: Темпора, 2017. 392 с.

Бідзіля Ю.М. Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації: монографія. Ужгород: Аутдор-Шарк, 2016. 469 с.

Вся угорська редакція Закарпатської філії НСТУ переходить на приватний канал. Детектор медіа. URL: https://stv.detector.media/reformuvannya/regional_movnyky/usya_redaktsiya_ugorskoyu_movoyu_tisi1_ perekhodit_na_privatniy_kanal/.

Гаврош О. Телебачення на Закарпатті. Українська держава й далі буде у ролі «корисного ідіота»?

Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28853364.html

Головчук О.В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.03 – політична культура та ідеологія. К., 2008. 12 с.

Гусак Н.А. Громадське ТБ як форма організації та функціонування телемовлення (зарубіжний досвід та українські реалії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 10.01.08 – журналістика. Львів, 2005. 21 c.

Квартальні тематичні плани передач на 1969 рік // ЗОДА. Ф. 1238. Оп. 2. Спр. 842. 65 арк. Арк. 56.

Кіножурнал «Угорські новини» («Magyar vilaghirado»). Територія терору. URL: http://territoryterror. org.ua/uk/archive/film-archive/video/?vd_movieid=126

Команда Суспільного напрацювала нову редакцію Концепції мовлення з тематики національних меншин. UA: Суспільне мовлення. URL: https://suspilne.media/news/224

Мащенко І.Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу. К., 2005. 382 с.

Набока М. Джулай Д. Хто такі русини і що вони хочуть? Радіо Свобода. URL: https://www. radiosvoboda.org/a/29464228.html

Остапа С.В., Міський В.В., Розкладай І.Є. Суспільне мовлення в Україні: історія створення та виклики. Київ: ТОВ «Друкарня Віол», 2018. 156 с.

Росул Т. Образ Підкарпатської Русі в Чехословацькому кінематографі (1919–1938). Студії мистецтвознавчі. №1. 2016. С. 24‒32.

Сидоренко Н.М. Сучасна преса національних меншин в Україні. Актуальні проблеми журналістики: збірник наукових праць. Ужгород: МП «Ліра», 2001. С. 215–220.

Твори Василя Гренджі-Донського. Щастя і горе Карпатської України. Щоденник. Т. 8. Видання Карпатського Союзу, Інк. Відділ у Вашингтоні, Д. К., 1987. 487 с.

Улиганець М.В. Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія напередодні Незалежності України (1987–1990). Журналістика: науковий збірник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. Вип. 11 (36), 2012. С. 22–31.

Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення та процес його запровадження в Україні. Наукові записки Інституту журналістики. К., 2014. Т. 56. 388 с.

Ярмоленко М. Cучасний етап міжкультурної комунікації на Закарпатті. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 4–5 (72–73), 2014. С. 394.

Sirius. URL: https://kanalsirius.tv.

TV21 Ungvar. YouTube. URL: https://www.youtube.com/channel/UCDi6dyrKqxuYxqgDi3teOKg.

UA: Закарпаття. URL: https://uz.suspilne.media.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20