ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК В УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ 1920‒1930-х РОКІВ

Автор(и)

  • Ольга Хамедова кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка Київ, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).228-234

Ключові слова:

професійна дискримінація, жіноче безробіття, гендерні стереотипи, упередження, вертикальна гендерна сегрегація, горизонтальна гендерна сегрегація,

Анотація

У статті досліджується репрезентація проблеми дискримінації жінок за гендерною ознакою у професійній сфері в українській пресі 1920‒1930-х років, визначаються технології і способи її медіаконструювання, простежується, яким чином ідеологічні дискурси впливали на громадську думку про професійну зайнятість жіноцтва.

Посилання

Батлер Дж. Фрейми війни. Чиї життя оплакують? / Пер. Ю.Кравчук. Київ: Медуза, 2016. 276 с.

Бовуар де С. Друга стать: у 2 т. Київ: Основи, 1994. Т. 1. 390 с.

Вороніна М. Більшовицький емансипаційний експеримент у 1920-х роках. Українські жінки у горнилі модернізації / Під заг. ред. О.Кісь. Харків: Клуб сімейного дозвілля, С.106–131.

Вороніна М. «Нова радянська жінка»: гендерна політика радянської влади. Українські жінки у горнилі модернізації / Під заг. ред. О.Кісь. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. С. 131–156.

Делєгатки – перші в селі. Коммунарка Украины. 1923. № 7 – 8 (20–21). С. 35

Землякова Т.А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008 – 2012 роки): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Київ, 2012. 20 с.

Естественное движение населения Союза ССР в 1926 г. Т. 1. Вип. 2. Москва: ЦСУ СССР, 1929. 179 с.

Іванова Т. Жіноче безробіття. Пролетарська правда. 1925. 2 липня. № 148 (1159). С. 1.

Как я стала наборщицей. Коммунарка Украины. 1923. № 7–8 (20–21). С. 35.

Квитницкая. Мы годимся не только в модистки. Коммунарка Украины. 1926. № 11 (57). С. 11.

Кесслер-Херрис Э. Женский труд и социальный порядок. Антология гендерных исследований / Сост и ком. Е.И.Гаповой и А.Р.Усмановой. Минск: Пропилеи, 2000. С. 171–189.

Комунарка України. 1934. № 1. Січень. C. 2.

Любинська О. Життя студентське (нарис). Глобус. 1927. № 4 (79), С. 59–60.

Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Пер. О. Возьної, Г. Сташків. Львів: Літопис, 2010. 538 с.

Маркова Г.Е. «Чоловічий журнал» у контексті гендерної преси (глобальне і національне): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Дніпропетровськ, 2015. 20 с.

Марценюк Т. Гендерована робота: як ринок праці та хатня робота конструюють гендер. Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / За ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. Київ: Критика, 2014. С. 77–97.

Матисон Д. Медиа-дискурс. Анализ медиа-текстов. Исследования медиа и культуры. Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2017. 264 с.

Плахотнік О. Гендерована освіта: як навчальні заклади перетворюють дітей у дівчат і хлопців. Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / За ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. Київ: Критика, 2014. С. 135–151.

Ткалич М.Г. Гендерна психологія: Навч. посібник. Київ, 2011. 248 с.

Токайчук К. Чому на курсах немає жінок? Колгоспниця України. 1935. 15 лютого. № 3. С.11.

Фещенко Н. Зміцнюємо братерський зв’язок між національностями. Вісті ВУЦВК. 1931. 10 січня.

№ 9 (3110). С.4.

Фещенко Н. Жінку – в передові лави будівників соціалізму. Вісті ВУЦВК. 1931. 18 січня. № 16 (3117). С. 3.

Фіткаленко. Про роботу 4-ї Держтютюнфабрики в Київі та Київської Краєвої філії Укртютюнтресту. Глобус. 1925. Серпень. № 15 (43). С. 358–359.

Хоменко. Чем интересуются работницы пив. завода. Коммунарка Украины. 1923. № 7–8 (20–21). С. 35.

Ціп Б. Про робітниць і їхню кваліфікацію. Пролетарська правда. 1926. 15 листопада. № 262 (1273). С. 4.

Чорнодон М. І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 – теорія та історія журналісти- ки. К., 2016. 18 с.

Швець. Злам повинен бути, злам буде. Глобус. 1932. Червень. № 10 (202). С. 1.

Gill R. Mediated intimacy and postfeminism: a discourse analytic examination of sex and relationships advice in a women’s magazine. Discourse & Communication. 2009. № 3 (4). P. 345–369.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20