ПРО НАУКОВУ СПАДЩИНУ ПРОФЕСОРА ВІКТОРА УЖЧЕНКА (до 85-річчя від дня народження)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.1.(43).61-69

Ключові слова:

Віктор Ужченко, науковий доробок, фразеологія, діалектна фразеологія, діалектна фразеографія, культурна конотація, концепт, когнітивна лінгвістика.

Анотація

Стаття присвячена опису наукового доробку знаного українського вченого Віктора Ужченка. Його великий життєвий досвід, вимогливість до себе й до інших, працездатність, відданість справі, скромність, дбайливе ставлення до колег та студентів здобули велику повагу колег не тільки в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, але й в усій Україні.

Завдяки його працям були вдоступнені всім зацікавленим такі найвагоміші поняття нової когнітивної парадигми, як: концепт, культурна конотація, культурні концепти, культурна інформація, культурологічний аспект у семантиці мовних одиниць, діалектна фразеологія і діалектна фразеографія.

Неоціненним є внесок цього вченого в розвиток лінгвістичної науки, особливо фразеології, у східноукраїнському регіоні. Багато років під науковим керівництвом професора В. Ужченка в Луганському університеті працював фразео- логічний семінар, що перетворився в регулярно діючий науковий центр дослідження слов’янських мов.

Науковий доробок Віктора Ужченка докорінно змінив уявлення про українську фразеологію, він підняв її на якісно вищий щабель та надав значущості.

Його ідеї та погляди стали провідними в цій галузі, стали основою, базою для власних наукових пошуків та досліджень наступних поколінь науковців.

Сучасна українська фразеологічна наука завдяки, зокрема, і його зусиллям та повсякчасній невтомній праці стала однією з найвагоміших у мовознавстві, саме тому його по праву називають світочем сучасної української фразеологіч- ної науки.

Віктор Дмитрович Ужченко належить до видатних діячів вітчизняної освіти. Він викладав у багатьох навчальних закладах, виховав декілька поколінь українських лінгвістів, яким передав любов до фразеології й відданість науці.

У рік 85-річчя від дня народження відомого вченого зазначимо, що для всіх тих, хто працював із професором Віктором Дмитровичем Ужченком, хто знав його особисто чи за численними вагомими працями, він був і залишається символом відданості своїй справі, видатним науковцем, для якого головним у житті була любов до Слова.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19