НАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ У СЛОВНИКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ГОВІРКИ СЕЛА СОКИРНИЦЯ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ І. САБАДОША

Автор(и)

  • Олеся ХАРЬКІВСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.1.(43).271-276

Ключові слова:

говір, говірка, закарпатський діалект, фразеологічна одиниця, народні порівняння, словник.

Анотація

У статті вперше зроблено спробу лексико-семантичного дослідження порівняльних конструкцій у Словнику закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району Закарпатської області І. Сабадоша. Це диференційний словник, який містить близько 16 тисяч назв, зібраних автором протягом 20–25 років у говірці марамороського типу закарпатського діалекту. Більшість реєстрових слів мають ілюстрації із зв’язного мовлення, а також прислів’я, приказки, загадки, уривки з народних пісень та зразки інших видів народної творчості. Словник І. Сабадоша уже ставав об’єктом дослідження. Г. Вовченко у статті «Синтаксис народного мовлення в діалектному словнику: краєзнавчий аспект» розглядала можливість використання діалектного словника при вивченні синтаксичних особливостей марамороських говірок закарпатського говору південно-західного наріччя.

У Словнику І. Сабадоша виявлено 138 стійких порівняльних конструкцій. За семантичним значенням народні порівняння можемо поділити на такі групи: порівняння на позначення зовнішніх рис людини, порівняльні конструкції на позначення одягу або як людина виглядає у ньому, порівняльні конструкції на позначення розумових здібностей людини, народні порівняння на позначення якостей / властивостей людини, народні порівняння на позначення властивостей їжі та напоїв, а також процесів, пов’язаних із споживанням їжі, порівняльні конструкції на позначення часу та ін.

Значну частину порівняльних конструкцій становлять компоненти на позначення частин тіла (соматична лексика): та|кі в т’а |очі чи|л:ин’і, ги в попа|диц’і, ут:о|пырилис’а в |н’ого |вуха, ги в ос|ла та порівняльні конструкції із назвами тварин: міс|туйес’:а, гі |куриц’а на |с’ідал’і, та|кый |лехкый, йак руску|р’іх.

Конструкції поєднані порівняльними компонентами ги (|л’іпше б|лижн’ый су|с’ід, ги да|лекый брат), гі (про|пав, гі сул’ в ук|рôпі), ги|бы / гі|бы (так ми |кажеш, гі|бы м ти неи ро|дина), йак (бу|деш |битый йак |гаман).

Порівняльні конструкції, зафіксовані у Словнику І. Сабадоша, цінний емпіричний матеріал, який може стати джерелом до укладання діалектного фразеологічного словника закарпатських говірок, а спроба структурно-семантичного аналізу порівняльних конструкцій вказує на важливість дослідження діалектної фразеології в майбутньому.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19