ФРАЗЕМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ТА МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.1.(43).313-317

Ключові слова:

фразема, фразеологічні одиниці, фразеологізми, мовлення, мислення, індивідуально-авторські фразеологізми, М. Дочинець.

Анотація

У статті розглянуто взаємодію мови і культури, вживання діалектних фразеологізмів у творах закарпатоукраїнського письменника Мирослава Дочинця. У лінгвокультурологічному аспекті проаналізовано групи фразем на позначення процесів мовленнєвої та мисленнєвої діяльності, описано найбільш репрезентативні індивідуально-авторські фразеологічні одиниці, виявлено особливості використання фразеологізмів в індивідуальному стилі письменника. Незважаючи на помітні досягнення у дослідженні фразеології, актуальними продовжують залишатися проблеми,

що стосуються розвитку діалектної фразеології та місця фразеологічних одиниць у мові письменників. Фразеологізми відображають не тільки національну культуру, але й національне бачення світу. У мовленні фразеологізми виконують функцію образної характеристики конкретного об’єкта, суб’єкта, дії, ситуації. Вивчення фразем на основі мови окре- мого письменника дало нам багатий матеріал для опису ментальних особливостей певного регіону.

Мирослав Дочинець – закарпатоукраїнський письменник, який робить вагомий внесок у розбудову закарпатоукраїнської мовної культури XXІ століття. Мовний стиль художніх творів М. Дочинця – це яскравий феномен, результат невтомної творчої діяльності письменника, «творчий вияв загальнонародної мови». Особливістю мови його художніх творів є унікальна добірка кожного слова, яке несе в собі код нації.

У процесі дослідження художніх творів М. Дочинця ми зафіксували 217 фразем на позначення мовленнєвої та мисленнєвої діяльності (з яких: зафіксовано у словниках – 41 (з них трансформовані – 15, інше значення – 1), індивідуально-авторських – 176). Автор використовує їх з метою яскравого передавання національного колориту мовлення пер- сонажів та їхніх думок. Фразеологізми стають невід’ємною частиною художнього сприйняття дійсності та частиною художнього стилю мови. До складу значної частини фразеологізмів входять діалектні елементи: фонетичні, граматичні та лексичні. Фразеологічні одиниці мають яскраве експресивно-емоційне забарвлення та надають тексту образності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19