ПРЕЦЕДЕНТНІ НАРОДНОПІСЕННІ ТЕКСТИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАЛАНДШАФТІ1

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2.(44).28-33

Ключові слова:

українізація медіапростору, народнопісенний текст, текстотворення, трансформації змісту та форми, текстова конфігурація.

Анотація

У статті розглянуто роль прецедентного народнопісенного тексту в українізації національних масмедіа на початку ХХІ століття. Сегмент української народної пісні розглянуто як питомий прототекст, культурна маркованість, інформативність й конотативність якого виступає у вигляді «згортки», готової до вживання як тексту в тексті. Об’єктом аналізу став вертикальний вимір «вживлення» рядків народної пісні в суспільно-політичний контекст українського сьогодення: їх трансформаційні ряди, що відображають увесь спектр семантичних та структурно-семантичних оновлень окремих сегментів народнопісенних текстів у текстах сучасних українських мас-медіа, з увагою до гетерогенності трансформації у взаємодії семантичних та формально-семантичних оновлень питомого тексту в текстовій конфігурації, його культурна маркованість як вписаність у культурно-ідеологічний контекст новітньої доби, комплекс мовних та позамовних чинників, що «провокують» автора медіатексту на трансформаційні оновлення і «дозволяють» контекстну (семантичну і формальну) реінтерпретацію пісенного рядка у межах текстової конфігурації. Увагу зосереджено на трансформаційних рядах окремих фрагментів двох найбільш затребуваних у медійному текстотворенні народних пісень «Розпрягайте, хлопці, коней» vs «Запрягайте, хлопці, коней» та «Горіла сосна…». Ілюстративну базу склали приклади, вилучені з текстів українських друкованих та електронних медіа, інтернет-форумів та блогів двох останніх десятиліть ХХІ століття. Сегмент української народної пісні розглянуто як текстотвірний елемент з використанням методів текстової ідентифікації трансформів, компонентно-варіативного аналізу інваріанта та варіантів народнопісенного прототексту та лінгвокультурологічного опису.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19