ЕКВІВАЛЕНТИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ З ОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ (на матеріалі «Короткого українсько-польського словника усталених виразів»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2.(44).62-67

Ключові слова:

фразеологізм, онімний компонент, міфонім, семантика, структура,

Анотація

У статті проаналізовано фразеологізми з онімними компонентами в порівняльному аспекті україн- ської та польської мов на матеріалі «Короткого українсько-польського словника усталених виразів: еквіваленти слова, фразеологізми прислівʼя та приказки» (Дрогобич, 2017). Проаналізовано семантику онімного складу, зʼясовано лексич- ні групи, з яких походять власні назви. Досліджено культурно-національні особливості онімів у складі фразеологізмів.

Вивчення фразеологізмів як носіїв ментальних фреймів є актуальним, у тому числі і порівняння реалізації власних назв у фразеологічних одиницях споріднених і неспоріднених мов. Мета статті – аналіз фразеологічних одиниць, до скла- ду яких входять онімні комоненти, на матеріалі сучасної української та польської мов. Завданням статті було визначити роль та функцію ономастичного складника у фразеологізмах, проаналізувати склад та семантику фразеологізмів (ідіом) української та польської мов з онімними та відонімними дериватами; розглянути типи ономастичних фразеологізмів; ви- ділити особливості їхнього перекладу; зʼясувати походження онімних назв у фразеологізмах-відповідниках.

Функціонування фразеологізмів, до складу яких входять онімні компоненти, у мовному континуумі споріднених мов свідчить про етнічну близькість цивілізаційних віх, наявність історичної спадщини, звʼязок із всесвітніми культурними процесами, частиною яких вони є. Такі лінгвістичі одиниці дуже яскраві, образні, мають конкретизований метафоричний зміст, відомі на міжетнічному рівні, тому більш дієві, адресні й універсальні. Перевагу в міжнародній комунікації мають фразеологізми з міфонімами-складниками, бо онім, який містить загальновідому інформацію (з Біблії та античних міфів), зберігається в перекладі іншою мовою, оскільки відомий і конотований для носіїв різних (споріднених і неспоріднених) культур, у тому числі й для українців та поляків. Проте в таких назвах виявляються і культурні відмінності в лексиці, звуковому комплексі власних іменувань тощо. Серед фразеологічних одиниць з онімними компонентами наявні повні відповідники і відповідники, що відрізняються значенням, складниками, граматич- ними формами, варіативністю найменувань.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19