ДІАЛЕКТНА СПЕЦИФІКА ФРАЗЕМІКИ БОРЖАВСЬКОЇ ГОВІРКИ ЗАКАРПАТТЯ

Автор(и)

  • Алла ГАЛАС

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2.(44).90-96

Ключові слова:

фразема, діалектна фраземіка, боржавські говірки, Закарпаття, архаїчні мовні риси,

Анотація

У статті розглядаються діалектизми у структурі фраземіки боржавської говірки Закарпаття. Актуалізовано важливість мовознавчого дослідження діалектної специфіки фраземіки як підсистеми загальноукраїнської фраземіки. Схарактеризовано визначальні риси боржавських говірок, які відзначаються лексичною й структурною строкатістю, активним функціонуванням різноманітних шарів лексики з погляду походження, етимологічною різнорідністю. Проілюстровано мовний колорит боржавської групи говірок, збережений у фраземіці.

Здійснено структурно-семантичний аналіз вилучених із автентичного діалектного мовлення фразем, що характе- ризуються локальною своєрідністю і специфічними діалектними рисами. Матеріалом для статті стала лише незначна частина записаних упродовж тривалого часу фраземних одиниць від корінних мешканців сіл Іршавського району –  В .Раковець, Боржавське, Приборжавське, Климовиця, Дунковиця, Вільхівка та ін., респондентів різної вікової катего- рії, з різним освітнім рівнем.

Для аналізу відібрано репертуар фраземних одиниць, які містять у своєму компонентному складі старовинні лексичні елементи, діалектні слова, рефлекси давніх фонетичних явищ, реліктові граматичні форми. Представлені у статті лексичні архаїчні елементи демонструють потенційно не зрозумілі для сучасного мовця (слухача, читача) лексеми, які потребують етимологічних коментарів.

Ураховано досвід у вивченні фразем закарпатського говору, фіксації цих одиниць у лексикографічних джерелах.

Для зіставлення залучено дані лексикографічних праць І. Сабадоша, І. Керчі, М. Грицака.

Під час відбору матеріалу до статті не бралися до уваги прислів’я, приказки, паремії, примовки, порівняльні звороти і под. як такі, що не мають необхідних диференційних ознак фразем.

Розмежовано фраземи, які відомі тільки в говірках або наявні в говірках і літературній мові. Зроблено узагаль- нення щодо лексичної варіантності компонентного складу, явищ синонімії, антонімії в обстеженому фраземному матеріалі. Уточнено фразеологічне значення й ареал поширення окремих говіркових фразем.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19