ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ТВОРІ ЮРІЯ КОСАЧА «ЕНЕЙ ТА ЖИТТЯ ІНШИХ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2.(44).157-160

Ключові слова:

фразеологічна картина світу, етнокультурний контекст, структурна класифікація, трансформація

Анотація

Стаття присвячена опрацюванню фразеологічних одиниць повісті Юрія Косача «Еней та життя інших». Завдяки використанню різноманітних методів досягається поставлена мета: дослідити особливості функціонування фразеологічних одиниць, наявних у творі. Обравши за основу структурну класифікацію фразеологізмів, конста- туємо наявність у творах таких мовних одиниць, як приказки, крилаті слова, максими, літературні цитати, ремінісценції та ідіоми. При цьому з огляду на біографію автора та оригінальний індивідуальний стиль не випадковим є перева- жання серед конструкцій ремінісценцій та літературних цитат. Серед приказок, використаних у повісті, переважають індивідуально-авторські. Крилаті слова демонструють хорошу обізнаність автора як з класичною зарубіжною літера- турою, так і з мистецтвом. Максима як афоризм з елементом повчання, вживана у письменника рідко, так само нечасто вживані і стійкі ідіоми. Джерелом походження літературних цитат є Біблія та художні твори українських і зарубіжних авторів. Вони образно передають інформацію про навколишній світ і одночасно транслюють стереотипні уявлення. Оскільки саме контекстна реалізація є однією з провідних умов повноцінного функціонування ремінісценцій, то автор використовує їх якнайширше. Юрій Косач у повісті використовує ремінісценції на твори Шевченка, Котляревського, Гоголя, німецькі казки, твори Шекспіра, мандрівні образи Дон Кіхота та донни Анни, передньоазійську міфологію. Найуживанішими видами трансформації фразеологізмів у повісті «Еней і життя інших» є пояснення, ситуативне обігрування та створення авторських одиниць. У поясненні виразно звучить голос автора, окрім того воно допомагає сха- рактеризувати персонажів. Загалом для повісті характерне вживання авторських фразеологічних одиниць. Більшість з таких утворень доречні і зрозумілі тільки у певному контексті. Фразеологічні одиниці повісті «Еней та життя інших» потребують уважного прочитання, звернення до довідкових джерел для кращого розуміння.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19