МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДВАЛИНИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ІДІОМАТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2.(44).175-179

Ключові слова:

ідіома, ідіоматика, ідіоматичний простір, соціальна інтеракція, концептуальний простір.

Анотація

Ідіоматичний простір соціальної інтеракції є вираженням системи взаємозалежних соціальних актів, де дії окремого індивіда перебувають у безпосередньому причинно-наслідковому зв’язку з діяльністю іншого суб’єкта. У статті з’ясовано питання методологічного аналізу ідіоматичного простору соціальної інтеракції в сучасній англійській мові, запропоновано покрокову модель усебічного вивчення ідіоматичного простору з такими параметрами: дискурсивний: принцип мовленнєворозумових дій суб’єктів соціальної інтеракції, пов’язаних із осмисленням, пізнанням і представленням світу одного суб’єкта (адресанта) та осмисленням мовної картини світу іншим суб’єктом (адресатом); варіантологічний: принцип представлення ідіоматичного простору у вигляді опозиції цілого (глобальної англій- ської мови – Global English) і конкретного (національних варіантів англійської мови – national varieties of English); лінгвокогнітивний: принцип представлення інформації у вигляді ментальних просторів як ділянок концептуального простору; прагматичний: принцип вираження змін на рівні модальності висловлювання залежно від того, кому призначена інформація, що передається, та якими цілями керуються суб’єкти соціальної інтеракції; лінгвокультурний: принцип вираження взаємозв’язку між лінгвістичною формою висловлення суб’єктів соціальної інтеракції і відповід- ними культурними концептами. Поняття “ідіоматичний простір” визначено як дискурсивно та географічно опосередковане середовище репрезентації ментальних просторів як ділянок концептуального простору, за якими закріплені певні види інформації, сконструйованої на основі узагальнених мовних, прагматичних і культурних стратегій. Праця відкриває перспективи щодо дослідження видових концептів ідіоматичного простору соціальної інтеракції, таких як EXCHANGE (ОБМІН), COMPETITION (ЗМАГАННЯ),  CONFLICT (КОНФЛІКТ), COOPERATION (СПІВПРАЦЯ) і

ACCOMMODATION (ПРИМИРЕННЯ) в британському, американському, австралійському та канадському національ-

них варіантах сучасної англійської мови.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19