СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ФРАЗЕМ ІЗ КОМУНІКАТИВНИМИ ДІЄСЛОВАМИ ЗА СЛОВНИКОМ «ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ТВОРАХ БОГДАНА ЛЕПКОГО»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2.(44).208-211

Ключові слова:

дієслівні лексеми, фраземи, комунікація, вербальні засоби, невербальні засоби, структурні моделі.

Анотація

Фразеологічний склад мови – це культурний код народу. Тому актуальним є дослідження культурного надбання Богдана Лепкого, яке акумулює основні тенденції художнього мислення від неонародництва до модернізму. У статті виокремлено структурні моделі фразем із комунікативними дієсловами у словнику «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого». Проаналізовано дієслівні фраземи зі словника «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого» (199 оди- ниць): комунікативні дієслова становлять 42 одиниці (21%), комунікативні дієслівні фраземи – 59 (30%). Виділено три семантичні підгрупи комунікативних дієслівних фразем: словесну, словесно-несловесну й несловесну. Словесна містить дієслова, які в складі фразеологічних одиниць мають значення, пов’язане з передаванням або отриманням інформації за допомогою вербальних засобів (20 одиниць); словесно-несловесна підгрупа – дієслова, які в складі фра- зеологічних одиниць мають значення, пов’язане з передаванням або отриманням інформації за допомогою вербаль- них і невербальних засобів (5 одиниць); несловесна – дієслова, які у складі фразеологічних одиниць мають значення, пов’язане з передаванням або отриманням інформації за допомогою невербальних засобів (17 одиниць). Виділено 17 структурних моделей фразем із комунікативними дієсловами: V + N/NP – 26 одиниць (44%); V + NP – 1 одиниця (1,7%); (Part)V + Adv – 3 одиниці (5%); V + Prep. + N /NP – 9 одиниць (15%); V+Pron. + N – 2 одиниці (3,4%); V+ Prep.+ Pron. – 3 одиниці (5%); Part.+V + N – 2 одиниці (3,4%); V+ Conj.+ (V) + N – 1 одиниця (1,7%); V+N+ Prep. + N – 1 одиниця (1,7%); V+Pron.+ Prep. + N – 2одиниці (3,4%); V+N/Pron.+Prep.+ NP – 2 одиниці (3,4%); N+Prep.+N+V – 1 одиниця (1,7%); V+ Conj.+ Prep. + N – 2 одиниці (3,4%); V+ Conj.+ Adv+ (V)+ N – 1 одиниця (1,7%); V + N + Conj. + N – 1 одиниця (1,7%); Conj.+ V+ Conj.+Part. +V – 1 одиниця (1,7%); Part.+V+N+ Prep+ Pron. – 1 одиниця (1,7%). Дві моделі є продуктивними у зазначеній групі дієслів. Перша – V + N/ NP – має такі варіанти реалізації: V + N1; V + N2/NP; V + N4/NP; V + N5 /NP. Друга – V3+ Prep. + N /NP реалізується в таких схемах: V + Prep. + N2; V + Prep.+ N4/NP; V + Prep. + N5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19