ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УГОРСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2.(44).332-337

Ключові слова:

фразеологія, фразеологічні одиниці, фразеологічна система, сталий вислів, угорська мова як іноземна,

Анотація

У статті розглядається не зʼясоване досі мовознавче питання – роль фразеологізмів у процесі викладання угорської мови як іноземної. Відзначено важливість фразеологізмів під час вивчення мови як іноземної, адже вони виражають духовне надбання кожного народу, виступають своєрідними представниками лінгвокультури, розширюють словник студента, сприяють розвитку інтересу до вивчення іноземної мови, формують уміння розуміти зміст автентичних текстів. У звʼязку з актуальністю вивчення угорської мови студентами у ВНЗ зросла потреба і в осмисленні фразеологізмів у процесі опанування угорської мови як іноземної, зокрема їхньої ролі у формуванні в українськомовного студента комунікативної компетенції.

Аналіз досліджень засвідчив, що питання залучення фразеологічних одиниць (далі – ФО) у процес викладання угорської мови як іноземної ні в угорській, ні в українській лінгводидактиці ще не ставало предметом окремого дослі- дження. Детально у статті розглянуто класифікації фразеологізмів, розроблені Ш. Кароєм, Л. Гадровичем та Я. Жемʼєі. Саме класифікація останнього вченого взята за основу під час вибору ФО, що рекомендуються до вивчення. Також узя- то до уваги рекомендаціяї Б. Ґіоі стостовно необхідності на початковому етапі вивчення мови засвоєння граматичних форм ФО як лексичних, тобто без жодного граматичного пояснення.

У статті обґрунтовано необхідність формування фразеологічного мінімуму як складника угорської лінгводидак- тики, зокрема під час викладання угорської мови як іноземної. Розглянуто можливий метод вивчення ФО – навчальні картки, а також звернено увагу на важливість включення фразеологічного матеріалу у вправи та тексти, які даються студентам для опрацювання. Наголошено на доцільності поступового, поетапного введення фразеологізмів до словникового запасу студентів із розрахунку на 15 лексичних одиниць вивчати 1 фразеологізм. Запропоновано перелік фразе- ологізмів для вивчення на початковому етапі засвоєння угорської мови, на рівні володіння «елементарний користувач».

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19