НАЗВИ ТРАДИЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ ТА КОМУНІКАЦІЙ У СКЛАДІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕМ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2(44).379-384

Ключові слова:

діалектна лексика, українські говірки Закарпаття, транспортна лексика, лексика комунікацій, компаративна фразема, порівняння, суб’єкт порівняння, об’єкт порівняння, основа порівняння,

Анотація

Фразеологічні порівняльні одиниці становлять важливий елемент лексичної діалектосистеми, у них містяться сталі конструкції, упізнавані для мовців або ж зі стертою мотивацією. Процес номінації через використання загальновживаних слів у вторинному значенні показує семантичне ядро номена. У статті проаналізовано компара- тивні фраземи за семантикою порівняльного компонента, зокрема взято до уваги назви традиційного транспорту та комунікацій в українських говорах Закарпаття. Здійснено спробу аналізу діалектних фразем у структурному, семантико- стилістичному та лінгвогеографічному аспектах. Завданням дослідження є простежити особливості використання тран- спортних апелятивів та назв комунікацій у трансформованому значенні, визначити семантичне наповнення компонентів, проаналізувати компонентну структуру та простежити вживання компаративних фразем у говорах Закарпатської області. Актуальність дослідження зумовлена потребою багатоаспектного вивчення стійких порівнянь в українських говорах Закарпаття, оскільки ці одиниці представлені в науковій літературі лише фрагментарно. Дослідження здійснено на власних матеріалах та записах діалектного мовлення говорів Закарпаття. Автор визначає діалектизми, що увійшли до складу компаративних фразем, аналізує ті визначальні семантичні характеристики, на основі яких відбулося перенесення значення. У складі суб’єкта порівняння автор визначає родові поняття транспорту, складові елементи воза, саней, назви транспортних комунікацій (види доріг, стежок тощо) та засоби перенесення вантажів людиною. Аналіз показує, що слова-терміни у складі компаративних фразем проходять шлях детермінологізації та сприяють пізнанню навколишньої дійсності через зіставлення зі звичними речами на основі подібності. Аналіз діалектних компаративем доповнює дослідження діалектної фраземіки у говорах Закарпаття. Практична цінність полягає у всебічному аналізі ґрунтовно не дослідженої тематичної групи назв транспорту та комунікацій в українських говорах Закарпаття, показі семантичного потенціалу вузькоспеціалізованої діалектної лексики.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19