НАРОДНІ ПОГЛЯДИ НА ЖІНОЧІ ВАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПАТРІАРХАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ЗА ФОЛЬКЛОРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2(44).415-422

Ключові слова:

фольклор, жінка, дружина, гендерні ролі, вади, типи, покарання, повчання.

Анотація

Актуальними в сучасній науці є гендерні питання, зосібна статеві і вікові моделі поведінки, що вивча- ються на прикладах екзистенції різнопланових спільнот минулого і сучасності. Одним із таких питань є ставлення до жінок у традиційному суспільстві, де актуалізувалися як егалітарні, так і патріархальні тенденції, що можна простежити на прикладі фольклорних творів, де образ жінки – дружини (жони, молодиці), її вади та чесноти займає чимало місця.

Метою нашого дослідження є простеження на уснословесному фольклорному матеріалі тих негативних рис та поведінки жінки, які вважалися відхиленням від статевих і вікових ролей традиційного патріархального села і засу- джувалися громадою. Здійснено аналіз обраної тематики в контексті гендерних стосунків, ситуації тогочасного «до- повняльного протистояння» поміж чоловіком і жінкою, звичаєвого права, релігійних постулатів, загальнолюдських морально-етичних критеріїв та етноетики.

Методика роботи має комплексний, міждисциплінарний характер. Застосовано такі методи, як культурно-історич- ний, порівняльний, методи етноестетики, етноетики та етнопсихології, принципи філологічного, імагологічного аналізу.

Ставлення народу до негативних рис та дій жіноцтва, представлене у фольклорних творах, загалом корелюється із загальнолюдськими поняттями про аморальні людські якості, однак у фольклорних творах виділені ті з них, які підривають авторитет чоловіка в родині і громаді, загрожують міцності родини, знижують її престиж у суспільстві, дають привід для пліток. Усі ці твори мають дидактичне спрямування, в їх основі дихотомія добра і зла, повчання відбувається на наочних прикладах шляхом опису абсурдності, парадоксальності ситуацій та дій персонажів, використання при- йомів гіперболізації, сатири та гумору тощо. Негативні моделі жіночої поведінки переважно представлені у прозових творах, однак зустрічаються і в піснях, часто набираючи жартівливого звучання.

В українській фольклористиці згадувана тематика, як окремо, так і в складі іншої, зокрема родинної, гендерної, морально-етичної та ін. проблематики, цікавила учених як минулого, так і сучасності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19

Номер

Розділ

Літературознавство і фольклористика