ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОМОВНОГО СВІТОГЛЯДУ К.Й. ГАЛАСА В КОНТЕКСТІ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЗАКАРПАТТІ (20–40-і РОКИ ХХ ст.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).15-24

Ключові слова:

К.Й. Галас, мовна особистість, русофільство, свідоме українство, українська ментальність, мов- на ситуація, мовна дискусія, мовна боротьба, народовство, шкільництво

Анотація

У статті через призму аналізу світоглядних переконань простежується становлення когнітивного рівня мовної особистості, який охоплює інтелектуальну сферу, даючи вихід через мову, — до знання, національної свідомості, процесів пізнання, світогляду – зокрема, становлення національномовної особистості вченого-ономаста, історика української мови, лексикографа, поета-лірика К.Й. Галаса, формування його національномовного світогляду від русофільства до високого українства крізь призму складних історичних подій на Закарпатті 20–40-х років минуло- го століття. За ці 20 років наші землі пережили належність до трьох державних утворень. Початкову школу та шість класів гімназії К.Й. Галас здобував при чехословацькій владі, частину сьомого – під час Карпатської України, а 8-ий (останній) клас гімназії – при угорській окупації. У статті простежується формування національномовного світогляду К.Й. Галаса в контексті мовної ситуації 20–40-х років ХХ ст. на Закарпатті, її витоків та проекції на шкільництво цього періоду. Простежується формування української мовнокультурної особистості К.Й. Галаса, тих підвалин, які послужили основою становлення культурнозумовленої ментальності, картини світу і системи цінностей української лінгвокуль- турної спільноти.

Навчання в рідному селі, чисто православній Ізі, яка була осередком, де віталися русофільські ідеї товариства ім. Духновича; потім навчання і формування русофільського світогляду в Хустській реальній, хоч і мішаній, але русо- фільській гімназії. Чинники, які вплинули на формування світогляду – рівень викладання вчителями-русистами сло- весності, перші пошуки самовираження в «слові» – в поезії, участь у засіданнях літературного гуртка, перші публікації в пресі. Простежується новий виток у житті К. Галаса в Будапештському університеті, розуміння своєї української ментальності, новий рівень мовної особистості, новий український образ світу через нові ідеї, погляди, переконання, становлення української ментальності, цілісної картини світу в свідомості особистості.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23