ОРОНІМ ТОВТРИ (МЕДОБОРИ): У ПОШУКАХ ЕТИМОЛОГІЧНОЇ ІСТИНИ

Автор(и)

  • Святослав Вербич доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).127-134

Ключові слова:

оронім, етимон, географічний термін, редуплікація, праслов’янська форма

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі ономастики ‒ етимологічній інтерпретації ороні- мів, які з-поміж інших класів вирізняються особливою стійкістю щодо змін у часі, а отже, часто зберігають у своїй структурі давні мовні елементи. Об’єкт дослідження ‒ назви гірського масиву Товтри, які простягаються в центральній частині Подільської височини на довжину понад 200 км від Підкаменя на Тернопільщині до Стефанівців над Пру- том у Молдові, та їхньої частини ‒ Медобори. Мета. Узагальнено результати попередніх досліджень щодо пояснення цих назв, докладно проаналізовано їхню фонетичну й словотвірну будову з урахуванням споріднених лексем в інших слов’янських і неслов’янських мовах, а також свідчень історичних джерел, установлено етимологію вказаних оронімів. Основні завдання. Досліджено формальну структуру оронімів Товтри і Медобори, установлено їхню етимологію. Висно- вки та результати дослідження: 1) оронім Товтри Тоўтри Тълтры ‹*Търтры; 2) базова форма *Търтры мотиво- вана географічним терміном псл. *tъrtъra › *tъrtъry ‒ результат редуплікації і.-є. кореня *ter- ‘терти’ в ступені редукції о-ряду; 3) первісна семантика псл. *tъrtъra › *tъrtъry ‒ *‘обтерте (протерте) внаслідок процесів вивітрювання чи ви- мивання водою каміння’; 4) структура ороніма Товтри / Толтри ‹ *Търтры й топонімні паралелі в інших слов’янських регіонах дають підстави констатувати її праслов’янський характер. Водночас наявність споріднених утворень в інших індоєвропейських мовах і непродуктивність на праслов’янському ґрунті такого способу словотворення, як редуплікація кореня, уможливлюють припущення про засвоєння праслов’янами ороніма *Търтры ‹ *Tъrtъry від їхніх попередників у цьому регіоні, зокрема північних фракійців; 5) назва Медобори також не первинна, сягає первісної форми Недобор(и) ‹ псл. *nedъbrъ, префіксальний дериват від іменника *dъbrъ з первісним значенням ‘заглибина, яма, долина, яр’, що спростовує іллірійську етимологію цієї назви як *Medu-baris.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25