ЛЕКСИЧНА ВЗАЄМОДІЯ В ОЙКОНІМІЇ ТА ГІДРОНІМІЇ ГАЛИЦЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ

Автор(и)

  • Мирослав Габорак кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).150-156

Ключові слова:

базова основа, гідронім, гідронімно-ойконімні паралелі, гідрооб’єкт, ойконім, оронім, трансонімізація

Анотація

У статті проаналізовано взаємодію лексичних одиниць при творенні назв водних об’єктів, населених пунктів та їх частин, що функціонують на території Галицької Гуцульщини, визначено їх кількісні параметри і при- чини, які зумовили появу генетично споріднених утворень різних класів топонімної системи краю. Питання про гідро- німно-ойконімні паралелі в топонімії різних регіонів України досліджували такі ономасти, як Є.С. Отін, Л.Т. Масенко, Н.Є Михайличенко, Є.М. Черняхівська, М.М. Юрків та інші, проте такому аналізу не піддавалися власні географічні назви Галицької Гуцульщини, що й зумовило актуальність нашої статті. Мета дослідження ‒ з’ясувати лексичну вза- ємодію в ойконімії та гідронімії Галицької Гуцульщини (Верховинський, Косівський, Надвірнянський райони Івано- Франківської області). З᾽ясовано, що у процесі творення гуцульських назв населених пунктів і водних об’єктів відбува- лося активне використання в ролі їх твірних основ лексичних одиниць обох класів онімів. Це було зумовлене, з одного боку, тим, що, заселяючи ту чи іншу територію, люди давали спочатку найменування поселенням, а вже потім іншим географічним об’єктам, розташованим на їх територіях, у тому числі й невеличким річкам, потокам, струмкам, боло- там. При цьому вони часто використовували не нові лексеми, а вже звичні для себе найменування, підкреслюючи цим самим локалізацію того чи іншого об’єкта. Водночас люди завжди селилися біля водних об’єктів і нерідко, особливо на пізно заселюваних територіях, називали свої нові поселення найменуваннями цих об’єктів. Усе це породжувало тісну лексичну взаємодію між ойконімами та гідронімами. Визначено, що основними способами творення аналізованих одиниць були трансонімізація гідронімів, ойконів, суфіксація, лексикалізація та онімізація прийменниково-онімних комплексів. Словотвір ойконімів і гідронімів здійснювався за моделями і способами, характерними й для інших тери- торій України. Локальна особливість аналізованих одиниць знаходить свій вияв у наборі базових основ, зокрема тих, що повязані з гірською термінологією та діалектною здиференційованістю.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25