ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОГО ЧИННИКА НА ВИБІР ІМЕНІ В СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛЯКІВ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Ірина Голотова аспірант, молодший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).189-195

Ключові слова:

релігійний чинник, антропонімійна мода, вибір імені, римо-католицькі імена, православні імена, національно марковані імена, польська етнонаціональна спільнота

Анотація

У статті окреслено основні тенденції залежності вибору імені від релігійного чинника в середовищі польської етнонаціональної спільноти м. Хмельницького наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття; виокремлено найбільш частотні чоловічі та жіночі імена. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дослідження іменника представників меншинних етнічних спільнот в Україні та зіставлення тенденцій сучасних найменувань з позалінг- вальними чинниками, зокрема поверненням до релігійних традицій під час вибору імені новонародженим, етнічною належністю та актуалізацією рідкісних, забутих, непопулярних імен в іменнику новонароджених у сучасному українському суспільстві. Упродовж останніх років спостерігаємо схильність до вибору незвичних, застарілих та екзотичних імен. Джерелами таких екзотичних імен нерідко стають релігійні календарі, що містять багатий репертуар рідкісних імен, які вийшли з ужитку кілька десятиліть тому й знову стають частотними на початку ХХІ століття. Дослідження впливу релігії на вибір імені представників польської етнонаціональної спільноти м. Хмельницького допоможе виявити основні закономірності процесів асиміляції, адаптації поляків до реалій українського суспільства та конструювання національної ідентичності в умовах тривалого перебування в лінгвокультурному просторі іншої нації. Метою дослідження є простежити вплив релігійного чинника на вибір імені у середовищі українських поляків кінця ХХ – початку ХХІ ст. Об’єктом дослідження є імена новонароджених польської етнонаціональної спільноти м. Хмельницького, зафіксовані у книгах хрещення дітей 1991–2019 рр., предметом – специфіка впливу релігійного чинника на формування іменника українських поляків. До основних завдань дослідження зараховуємо: з’ясування специфіки вияву релігій- ного чинника у процесі присвоєння імені в середовищі українських поляків новітнього періоду; виокремлення най- більш частотних чоловічих та жіночих імен, наданих за святцями у середовищі польської етнонаціональної спільноти м. Хмельницького. Результати роботи можуть бути застосовані під час антропонімічних та соціолінгвістичних студій, присвячених вивченню актуальних тенденцій формування системи сучасного українського іменника та особливостей найменувань в середовищі етнонаціональних спільнот України.

Ключові слова: , , , , , , .

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25