ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА “FLOOD” В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • Катерина Дашкова аспірант, викладач кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов Міжнародного Гуманітарного Університету, Одеса, Ukraine
  • Наталія Шкворченко кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов Міжнародного Гуманітарного Університету, Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).202-208

Ключові слова:

лексико-семантичне поле, лексико-семантична група, система, лексема, ядро, центр поля, периферія

Анотація

Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичної групи «Flood» в англійській мові. Актуальність дослідження визначається розширенням словникового складу мови екологічної тематики, а також відсутністю досліджень даного поля в мовознавстві. Метою дослідження є виявлення, класифікація та опис лексичних одиниць, що входять до складу лексико-семантичної групи «flood» в англійській мові. Відповідно до мети дослідження були встановлені наступні завдання: проаналізувати поняття лексико-семантичного поля, лексико-семантичної групи, системи; розглянути ієрархічну структуру лексико-семантичних полів, що передбачає їх внутрішню організацію у вигляді ядра, центру (найбільш близьких до центру лексичних одиниць) та периферії (найбільш віддалених від центру лексичних одиниць); навести тлумачення лексеми «Flood» в англомовних словниках, що дало змогу визначити підгрупи лек- сико-семантичної групи «Flood» (лексичні одиниці на позначення причин повеней, лексичні одиниці на позначення факторів, що впливають на підвищення загрози повеней, лексичні одиниці на позначення видів повеней, лексичні одиниці на позначення видів водойм та водних об’єктів, лексичні одиниці на позначення споруд та заходів для запо- бігання повеней, лексичні одиниці на позначення наслідків повеней) та лексеми, що входять до їх складу. На основі проведеного аналізу було підраховано загальну кількість одиниць, що входять до складу кожної тематичної підгрупи та відображено підрахунки у відсотках у вигляді діаграми. Досліджено лексичні одиниці, що входять до периферії (3 підгрупи: лексичні одиниці на позначення видів опадів, лексичні одиниці на позначення циклонів, лексичні одиниці на позначення збитків та жертв), тобто є найбільш віддаленими у своєму значенні до ядра.

Як свідчать результати аналізу, до складу лексико-семантичної групи «Flood» входять 6 підгруп, які включають 58 лексичних одиниць, та входять до центру групи; 3 підгрупи, які включають 17 лексичних одиниць, та входять до периферії.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25