ЧИННИКИ ТВОРЕННЯ НАЗВ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Галина Зимовець кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).223-229

Ключові слова:

ергонім, мотивація, фрейм, слот, оцінка

Анотація

Дослідження мотивації туристичних ергонімів було проведено в межах фреймового підходу до семантики. Фрейм туристичної діяльності містить такі слоти: 1) предмет діяльності; 2) клієнт; 3) агент; 4) місце здійснення діяльності; 5) організаційна форма. Крім цих основних слотів, істотну роль у мотивації ергонімів грають аксіологічний і символічний підфрейми, які виражають систему цінностей і уподобань номінаторів. Аналіз було проведено на матеріалі 200 туристичних ергонімів України, представлених на сайті https://kiev.moygorod.ua. Основною мотиваційною ознакою, яка відображена в туристичних ергонімах, є предмет діяльності. До основних засобів її вираження належать апелятиви тематичного поля туризму переважно іншомовного походження тур, тревел, вояж, подорож. Слот предме- та діяльності виражається також ідеонімами та лексикою на позначення теплої сонячної погоди. У деяких випадках ергонім відображає спеціалізацію компанії, що є ефективним прийомом творення її іміджу. Другою за значенням мо- тиваційною ознакою є місце діяльності. Вона в більшості випадків виражається топонімами або відтопонімними при- кметниками. Топоніми України, як правило, позначають місце розташування самої компанії, а топоніми інших країн окреслюють радше сферу діяльності – поїздки закордон. Крім того, місце діяльності в ергонімах позначається геогра- фічними термінами, характеризуючи типові місця відпочинку. Третє місце за кількістю прикладів посідають мотиватори з аксіологічного субфрейму. До основних оцінних значень, які знайшли своє вираження в туристичному ергоніміконі, належать загальна, нормативна, утилітарна, телеологічна, емоційна та естетична оцінка. Адресант або характеризується за професійною ознакою, або називається за іменем. Слот адресата є недостатньо диференційованим. Мотиватори із символічного підфрейму, як правило, мають зв’язок з предметом діяльності, образно описуючи світ мандрівок. Вагому роль при творенні ергонімів грають також невербальні компоненти та прийоми мовної гри, які в деяких випадках є невід’ємним компонентом трактування назви.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26