НАЗВИ ЗОРЯНОГО НЕБА В АСОЦІАТИВНО-МЕМЕТИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ (на матеріалі вільного асоціативного онімного експерименту)

Автор(и)

  • Валерія Неклесова доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).334-339

Ключові слова:

вільний асоціативний онімний експеримент, власна назва, космонім, мемоплекс

Анотація

Дослідження присвячено окресленню космонімної частини онімного ландшафту як онімного аспекту буття національно-мовної картини світу (НМКС). Онімний ландшафт є реалізацією соціокультурної сукупності власних назв та меметичних комплексів, що створюють інформаційний ландшафт епохи у неподільній єдності культурних, мовних та емоційно-асоціативних компонентів. Колективна рефлексія суспільства народжує власну назву, яку втілено у меметичному комплексі як культурний та соціальний артефакт, при цьому основними принципами співіснування ста- ють народження ідей, виникнення й поширення інформації, реалізація даних як один із центральних видів діяльності, створення впливових акторів багатьох видів дискурсу. Спираючись на аналіз даних вільного асоціативного онімного експерименту (ВАОЕ) за методикою семантичного гештальту асоціативного онімного поля (СГАОП), ми окреслили універсальні та етномеметичні аспекти асоціативного репертуару деяких космонімів. Проведено ВАОЕ з інформан- тами – носіями трьох неспоріднених мов (української, іспанської, англійської) скеровані на виявлення емотивного компонента НМКС та висвітлення його меметичного підґрунтя.

Космоніми є мемоплексами, які є структурними одиницями культурних етнічних систем, що передаються від од- нієї людини до іншої неконтрольовано, вони слугують засобом транслювання інформації та формують цивілізаційну ідентифікацію носія.

В основі розповсюдження мемоплексів-онімів – спроба поширення інформації та передачі досвіду у «вертикальному» напрямі (серед покоління) та «горизонтальному» (від пращурів до нащадків). Потенція космоніма-мемоплекса маніфестується як соціальний артефакт, який актуалізує усталені практики суспільної взаємодії, що еволюціонували як необхідні параметри соціальної поведінки. Інформаційний канал, яким здійснюється актуалізація мемного космоніма, має комплексну структуру, у якій містяться культурні, соціальні, етнічно-марковані аспекти. У такий спосіб акту- алізуються властивості мемоплексу-оніма як культурного та соціального артефакту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30