К ЭТИМОЛОГИИ ИСЧЕЗНУВШИХ ОЙКОНИМОВ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ УКРАИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Автор(и)

  • Сергій Попов кандидат філологічних наук, доцент кафедри зв’язків із громадськістю, реклами та дизайну Воронезького державного університету, Воронеж, Russian Federation

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).383-388

Ключові слова:

ономастика, топонімія, ойконімія, Воронезьке лінгвокраїзнавство, російська мова, українізми

Анотація

Сучасний топонімікон Воронезької області Російської Федерації містить десятки ойконімів, що мають українське походження. За останні шістдесят років у регіоні офіційно зникло більше однієї тисячі найменувань населених пунктів. Зниклі ойконіми українського походження є великою історико-культурною цінністю для Воронезького краю, оскільки в них були зафіксовані основні етапи заселення та господарського освоєння регіону. Актуальність дослідження зумовлена однаковою важливістю ономастичних даних південноруських та українських говірок на тери- торії краю й необхідністю складання та публікації «Словника зниклих ойконімів Воронезького краю». Нині в картотеці словника – більше однієї тисячі назв. Мета статті – дослідивши масивний пласт зниклих воронезьких ойконімів, виявити серед них найменування населених пунктів українського походження, що дозволить проілюструвати історію заселення та господарського освоєння регіону яскравими топонімічними прикладами. Об’єктом дослідження стали Воронезькі ойконіми українського походження, що зникли у 1950-ті – 2000-ні роки. Серед основних причин зникнення ойконімів автор виділяє реорганізацію населених пунктів (у формі злиття, приєднання, виділення, поділу), їх скасування і перейменування. У статті наведено приклади зниклих ойконімів Воронезької області українського походження, яке виявляється на різних рівнях мови: фонетичному, лексичному та словотвірному. Особливе місце в регіональному топонімоконі займають етноойконіми, що вказуть на українське населення окремих населених пунктів. Автор доходить висновку, що багатовікові мовні контакти двох споріднених східнослов’янських народів призвели до міцної фіксації українських ойконімів у досліджуваному російськомовному регіоні і зробили їх частиною російської національної культури. Підготовка і видання «Словника зниклих ойконімів Воронезького краю» дозволить зберегти для нащадків найменування населених пунктів регіону, зокрема й тих, що мають українське походження.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02