УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА З КОМПОНЕНТОМ варен-

Автор(и)

  • Анатолій Поповський доктор філологічних наук, професор кафедри українознавства та іноземних мов, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).389-396

Ключові слова:

антропоніми, вареник, матеріальна і духовна культура, прізвиська, видатні діячі, фольклор, художня література

Анотація

Стаття присвячена семантиці загальновживаних слів із компонентом варен- та їхнім антропонімам з погляду лінгвокультурних проблем сучасного мовознавства. Актуальність праці зумовлена особливою важливістю проблем, пов’язаних з етимологією, дериватологією, семантикою та художніми засобами, з’ясування яких ґрунтується на принципах та методах когнітивного та лінгвокультурного аналізу. Студіювання таких мовних одиниць з позицій когнітивного підходу дає можливість виявити механізм співвідношення мовленнєвих та пізнавальних процесів у виявленні їх смислового навантаження.

Метою дослідження є виявлення та аналіз семантико-пізнавальних особливостей, характерних для загальномовних і антропонімних компонентів української мови на основі знання національно-специфічних явищ матеріальної та духовної культури українства.

Об’єктом роботи є ціннісні концепти, реалізовані за допомогою досліджуваних лексем в українському усному та писемному мовленні. Предметом дослідження є структурно-семантичні особливості обраних компонентів у живому народному мовленні, фольклорі, художній та науковій літературі.

У статті окреслено тему та завдання її реалізації, оскільки в засобах масової інформації продукуються нав’язливі погляди щодо походження таких українських національних страв, як борщ, вареники. Основна увага зосереджена на висвітленні значення компонентної одиниці як частини змістового об’єкта концепту та його номінативно-стилістичної функції. Для аналізу дібрано ілюстративний матеріал, який містить у своєму складі сталі загальновживані лексичні елементи, діалектні риси та антропоназви з компонентом варен-.

Висвітлюються також вияви національної ідентичності, маніфестовані такими мовними явищами, що містять вербалізовані культурні коди і відображають національну мовну картину світу українського етносу. Аналіз досліджуваного шару лексики дав змогу виявити й обґрунтувати широку палітру загальновживаних мовних одиниць із компонентом варен- у живому народному мовленні та їх ролі у творенні української антропосистеми.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02