ПСЕВДОНІМИ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ ЯК СИНТАКСИЧНІ СПОЛУКИ: СЕМАНТИКА ТА МОДЕЛІ ТВОРЕННЯ

Автор(и)

  • Вікторія Соприкіна аспірантка кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).415-420

Ключові слова:

ономастика, псевдоніми, сурядний і підрядний зв’язок, модель творення, трансонімізація, онімізація, прикладка

Анотація

Автор пропонованої статті здійснює спробу з’ясувати особливості творення сучасних українських псевдонімів митців початку ХХІ століття, що відрізняються від звичної для українця антропонімної формули «особове ім’я + по батькові + прізвище» та нагадують словосполучення, з’єднані підрядним чи сурядним зв’язком.

У роботі зазначено, що хоч є доволі велика кількість ономастичних праць, присвячених власним назвам, зокрема псевдонімам, але названа тема не була ще висвітлена в українській лінгвістиці. Питання творення, побутування, семантики неофіційних власних назв розглядали М. Лесюк («Псевда вояків Української Повстанської Армії», 1999), Ю. Карпенко («Словотворчі стосунки власних і загальних назв у східнослов’янських мовах», 2000), Н. Павликівська («Українська псевдонімія XX століття», 2010), О. Петрова («Особливості номінації в псевдонімії німецької та української мов», 2005), Ю. Собков («Типологія криптонімів англійської та української мов», 2008), Р. Яцків («Псевдоніми учасників національно-визвольних змагань – позивні військовослужбовців Збройних сил України: семантичні паралелі», 2014) та інші відомі українські мовознавці, проте псевдоніми сучасних українських митців є малодослідженими з цього ракурсу.

На основі зібраного матеріалу та проведеного дослідження виявлено, що псевдонімні конструкції, які відрізняються від антропонімної формули «особове ім’я + прізвище», найчастіше використовують співаки; такі самоназви у більшості випадків поєднано підрядним зв’язком. За частиномовним наповненням найпоширенішою виявилася формула «абревіатура + іменник»; цьому сприяла велика кількість самоназв діджеїв. Серед зібраних псевдонімів виявлено власні назви, утворені шляхом прикладковикористання: оніми написані через дефіс та поєднані сурядним зв’язком. За семантичним наповненням псевдоніми охоплюють широкий спектр значень: від зовнішності людини, її фізичних та психічних особливостей до абстрактних понять, вираження локативності. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в проведенні порівняльної характеристики псевдонімів-словосполучень українських митців із псевдонімами сучасних спортсменів або воїнів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02