АДЭТНАНІМІЧНЫЯ ЎТВАРЭННІ Ў АНАМАСТЫЧНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСІ

Автор(и)

  • Наталля Тачыла магістр педагагічных навук, выкладчык нямецкай мовы кафедры замежных моў, УА “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П Шамякіна” г. Мазыр, Belarus

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).447-455

Ключові слова:

говірки Білорусі, етнонім, онім, антропонім, мікротопонім, агроонім, оронім, ергонім, дримонім, дромонім, некронім, віконім, топонім, формант, трансонімізація, відетнoмічне утворення

Анотація

Стаття присвячена опису найменувань, що мають у своєму складі етноніми білорус, гот, жамойд, кацап, мадяр, монгол, пшек, фін, француз, черкес, єврей, американець і функціонують у говорах Білорусі.

Метою статті є виявлення етнонімів і відетнонімічних утворень, зафіксованих у говірках Білорусі, визначення їх лінгвістичного статусу, проведення лексико-семантичного і структурно-словотвірного аналізу, встановлення зв’язків власне етнонімічного матеріалу з мікротопонімами й антропонімами. Реалізація мети вимагає вирішення таких за- вдань: виявити одиниці, що мають у своєму складі етнонім, дати їм коротку характеристику; зібрати і систематизувати фактичний матеріал (мікротопоніми й антропоніми, утворені від етнонімів) методом суцільної вибірки з ономастичних та інших словників, монографій, наукових праць, серії книг-хронік «Пам’ять»; запропонувати класифікацію відет- нонімічних мікротопонімів і антропонімів, описати їх структурно-словотвірні, лексико-семантичні особливості; про- аналізувати основні роботи, дослідження відомих учених Білорусі (М. Бірілло, Ю. Гурська, Г. Мезенко, А. Рогальов, В. Шур та ін.).

Представлено підходи до вивчення онімів; виявлено проблемні ономастичні одиниці, аналіз яких не знайшов детального опису і залишився поза увагою дослідників. Усього зафіксовано 66 назв, виявлені одиниці були розподілені за їх значенням у групи: антропоніми (32), ороніми (8), агрооніми (3), мікротопоніми (6), дромоніми (4), годоніми (10), некроніми (2), дремонім (1). Більшість відетнонімічних мікротопонімів ‒ це складні, двослівні одиниці (20 фіксацій), для яких характерна лексикалізація поєднань із двох компонентів (суб’єктів і атрибутів).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-05