ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТОВАРОНІМІЇ (на матеріалі власних назв промислових товарів)

Автор(и)

  • Анатолій Янчишин кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету, Хмельницький, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).521-526

Ключові слова:

аудіовідеонім, власна назва промислового товару, комп’ютеронім, машинонім, прагматонім, сервісмашинонім, товаронім, транспортонім

Анотація

Власні назви промислових товарів у назвотворчому процесі займають особливе місце, оскільки вони найбільш динамічно розвиваються з-поміж інших ономастичних класів. Історія вивчення товаронімів пов’язана із працями значної кількості досліджень як вітчизняних, так і закордонних науковців. Проте спеціальних ґрунтовних робіт із проблем товаронімії немає, що і зумовлює актуальність обраної теми. Нині в цій галузі відзначаємо певні проблемні питання, що стосуються фіксації, термінопозначення, окреслення меж, розробки класифікації та студіювання певних закономірностей назвотворчого процесу власних назв промислових товарів.

Товаронім – штучний онім, пов’язаний із матеріальною сферою людського життя, що описує власну назву окре- мого товару, тобто об’єкта, призначеного для продажу чи обміну. Власне до машинонімів зараховуємо: аудіовідеоніми, комп’ютероніми, сервісмашиноніми, транспортоніми. Нами було зафіксовано 22 064 онімів, що належать до ангастро- німів, і які активно функціонують на території України з кін. ХІХ–ХХІ ст.

Під час дослідження власних назв промислових товарів відзначаються різноманітні історичні, економічні, по- літичні та лінгвістичні впливи з певною періодичністю, що вказують на темпоральну градацію товаронімікону. Нами було виділено 4 періоди розвитку машинонімів, які характеризуються своїми особливостями та відносними межами. Зазначимо, що досить виразною ознакою системи власних назв машин і апаратів є встановлення співвідношення між найменуваннями товарів вітчизняного та іноземного виробництва, яке істотно відрізняється. Із-поміж товаронімів виокремлено 8 603 (38,99 %) та 13 461 (61,01%) номінацій українсько- та іншомовного походження. Саме такі показники пов’язані з тим, що товари можуть бути вироблені всередині держави чи імпортовані з інших країн.

Сучасні умови, пов’язані з поширенням COVID-2019, внесли свої корективи на формування новітнього, четвертого періоду функціонування товаронімії, і зумовили виробництво значної кількості пристроїв у сфері медицини, які утворюють окрему групу, що потребують у подальшому дослідження.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06