РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СВІТОГЛЯДУ ЗАКАРПАТЦЯ Й ПОЛІЩУКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТНОГО ТЕКСТУ

Автор(и)

  • Галина ГРИМАШЕВИЧ кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир, Ukraine

Ключові слова:

діалектний текст, світогляд, закарпатські говірки, середньополіські говірки, матеріальна культура, духовна культура

Анотація

У статті на матеріалі діалектних текстів, які репрезентують середньополіський і закарпатський етномовні ареали, проаналізовано світогляд поліщука й закарпатця як єдність знань, вірувань, поглядів на сенс і мету життя, котрі визначають аспекти їхнього мислення, погляди на матеріальну та духовну культуру.

Закарпатські та середньополіські говірки як територіальні утворення давньої формації, які, належачи до різних українських наріч, у лінгвальному плані відзначаються незначною кількістю однакових діалектних елементів, водно- час мають багато спільного в культурному наповненні, у віруваннях та традиціях населення зазначених ареалів.

Актуальність статті зумовлена тим, що проблема світогляду поліщуків та закарпатців крізь призму діалектного тексту досі не привертала уваги дослідників, хоча закарпатсько-поліські мовні взаємозв’язки неодноразово були в полі зору діалектологів.

Мета статті – за матеріалами діалектних текстів проаналізувати особливості світогляду поліщука й закарпатця, зокрема насамперед акцентувати увагу на традиціях і звичаях, пов’язаних із зимовими святами. Мета статті зумовила реалізацію низки завдань, із-поміж яких – схарактеризувати значення діалектних текстів як важливого джерела для різнопланових наукових досліджень, з’ясувати особливості світогляду вказаних вище етнічних груп за матеріалами діалектних текстів, виявити спільне й відмінне у світобаченні поліщуків і закарпатців крізь призму діалектного тексту.

Посилання

Аркушин Г. Голоси з Волинського Полісся (Тексти) [Voices from Volyn Polissya (Texts)]. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 542 с. + 2 електрон. опт диски (DVD).

Глібчук Н.М. Ідіолект Парасковії Павлюк крізь призму діалектних текстів. Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, 2015. С. 60–74.

Гриценко П.Ю. Інформаційний простір діалектного тексту. Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, 2015. С. 100–118.

Гриценко П. Просторінь народного слова Гуцульщини. Голянич Марія. Мовний портрет села Тю- дів. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2019. С. 4–10.

Єдність у різноманітності. Поліщуки. Навчально-методичний посібник / Упорядн.: Мойсієн- ко В.М., Гримашевич Г.І. Житомир, 2018. 144 с.

Коваленко Н.Д. Формування діалектної текстотеки: проблеми інформаційної достатності. Діалек- ти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, 2015. С. 190–199

Литвиненко Я.О. Текстовий супровід у роботі експлоратора за програмою. Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, 2015. С. 271–287.

Мартинова Г.І. Діалектний текст як підґрунтя класифікації говірок. Діалекти в синхронії та діа- хронії: загальнослов’янський контекст. Київ, 2014. С. 272–289.

Миголинець О., Пискач О. Передмова. Українські закарпатські говірки: Тексти / Упор. та передм. О.Ф. Миголинець, О.Д. Пискач. Ужгород: Ліра, 2004. С. 5–8.

Петрушенко В. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції. Львів: «Магнолія 2006», 2011. 352 с.

Тищенко Т. Лінгвогеографічний підхід до репрезентації діалектного тексту. Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, 2015. С. 377–383.

Українські закарпатські говірки: Тексти / Упор. та передм. О.Ф. Миголинець, О.Д. Пискач. Ужгород: «Ліра», 2004. 400 с.

Філософія: словник термінів та персоналій / В.С. Бліхар, М.А. Козловець, Л.В. Горохова, В.В. Федоренко, В.О. Федоренко. Київ: ТОВ «Видавнича компанія КИТ», 2020. 274 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01