ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ПЕТРА МІДЯНКИ

Автор(и)

  • Валентина ҐРЕЩУК кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Ukraine

Ключові слова:

поетичний текст, П. Мідянка, художні функції діалектизмів

Анотація

У статті проаналізовано діалектну лексику в поетичних текстах Петра Мідянки. Встановлено, що однією з характерних особливостей мови віршів поета є використання в ній лексичних діалектизмів. Водночас митець зовсім не послуговується фонетичними чи граматичними діалектними одиницями. Це зумовлено тим, що лексичні діа- лектизми мають більший семантико-естетичний заряд, ніж фонетичні чи граматичні діалектні явища. Крім того, комп- лексне використання в поетичних текстах різнорівневих діалектних одиниць призводить до посутнього ускладнення сприймання тексту реципієнтами, які не знають діалекту. Прагнення автора не звузити коло читачів теж спонукали його до використання лише лексичних діалектизмів. Виявлені в поезіях Мідянки лексичні діалектизми репрезентують різноманітні тематичні та лексико-семантичні пласти лексики. Характерною особливістю мовостилю поета є вплітання в канву української літературної мови місцевих слів на позначення предметів побуту, зокрема назв одягу, його елементів та взуття, назв їжі, продуктів харчування та напоїв, назв хатнього начиння та предметів господарського призначення, назв будівель, споруд та їх елементів. Крім побутової діалектної лексики, в аналізованих текстах виявлено діалектні слова на позначення рослин, тварин, птахів, риб, найменування географічних об’єктів, включаючи водні, а також назви осіб за різними ознаками. Окремими лексичними діалектизмами представлена лісорозробна, лісосплавна, метеорологічна, музична лексика. Засвідчено також використання ознакової діалектної лексики – прикметників, діє- слів, прислівників. У статті з’ясовано семантику кожного діалектизму, проілюстровано його вживання в поезії, звер- нено увагу на функції лексичних діалектизмів у художньому тексті, зокрема номінативно-пізнавальну, експресивну, забезпечення художньої переконливості та етнографічної достовірності, збагачення лексикону літературної мови.

Посилання

Горбач О. Мармароська говірка села Поляни. Олекса Горбач. Зібрані статті. VIII. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Мюнхен. Фотопередрук. 1997. С. 276–323.

Неборак В. Петро Мідянка, угророс карпатороджений, або Ще раз про ідентичність. Semper tiro: збірник на пошану професора Володимира Панченка / упоряд. В. П. Моренець, Київ: 2014. С. 166–171.

Чопик Р. З літопису однієї трійці. Карпати на трьох. Петро Мідянка, Назар Федорак, Василь Зеленчук. Брустури: Дискурсус, 2016. С. 3–11.

Режим доступу: https://Коломия сьогодні: Край, новини, тексти. 1.09.2019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01